Henryk Ferdynand Kaden cytaty

15   0

Henryk Ferdynand Kaden

Data urodzenia: 15. Maj 1871
Data zgonu: 12. Grudzień 1932

Henryk Ferdynand Kaden – polski bankowiec, finansista i działacz gospodarczy, prezes Związku Banków w Polsce.

Naukę rozpoczynał w gimnazjum Św. Anny w Krakowie w 1883 r., a kontynuował w III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie w 1890 r. zdał maturę. Następnie - po odbyciu rocznej służby w pułku ułanów armii Austro-Węgier, którą zakończył, uzyskując awans oficerski na stopień podporucznika rezerwy - od jesieni 1891 r. podjął studia historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów rok akademicki 1893/1894 spędził na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, a po uzyskaniu absolutorium w 1896 r. przez półtora roku uczestniczył w ekspedycji naukowej krakowskiej Akademii Umiejętności do archiwów watykańskich. Specjalizował się w dziejach XVIII w. i w 1898 r. obronił dysertację doktorską pt. Polska a Fryderyk I Hohenzollern. Po tym jednak porzucił karierę naukową i poświęcił się pracy w bankowości.

W 1898 r. wraz ze szwagrem Tadeuszem Niemojewskim założył Dom Bankowy Kaden i Niemojewski, w którym pracował przez 10 lat . W 1909 r. został dyrektorem Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, które – po swoim powrocie ze Szwajcarii, gdzie przebywał podczas I wojny światowej – w 1919 r. przekształcił w Bank Zjednoczonych Ziem Polskich SA w Warszawie, co wiązało się przejęciem części kapitału przez Banca Commerciale Italiana. Odtąd datują się bliskie związki Henryka Kadena z kapitałem włoskim. Z ramienia Banku Zjednoczonych Ziem Polskich, w którym był członkiem rady nadzorczej i dyrektorem naczelnym, zasiadał na początku lat 20. także w radach nadzorczych Banku Angielsko-Polskiego SA w Warszawie i Polskiego Banku Kresowego SA w Warszawie, a jesienią 1923 r. wszedł do rady nadzorczej nowo powstałego Związku Banków w Polsce, któremu prezesował w latach 1924-1927. Reprezentował też bankowość prywatną we władzach Banku Polskiego SA. Jesienią 1925 r. – wobec zaostrzającego się kryzysu walutowego – domagał się pomocy dla zagrożonych bankructwem banków prywatnych ze strony Banku Polskiego, a następnie bezpośrednio ze strony państwa, co w znacznej mierze dzięki niemu udało się uzyskać.

Podczas I wojny światowej należał do Stronnictwa Polityki Realnej. Oprócz tego epizodu raczej nie angażował się politycznie, ale po zamachu majowym uważano go za zwolennika rządów piłsudczykowskich. Występował jednak przeciw forsowanej przez władze etatyzacji systemu bankowego, zwłaszcza przeciw wzrostowi roli Banku Gospodarstwa Krajowego. Pomimo niezgody z linią działań rządu został mianowany członkiem Komisji Opiniodawczej przy prezesie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Za ważny cel bankowości prywatnej uważał odbudowę kredytu długoterminowego, który odgrywał marginalną rolę w działalności bankowości prywatnej. Będąc prezesem Związku Banków w Polsce, myślał o podjęciu konkurencji z bankowością państwową na tym polu, plany te jednak okazały się nierealne. Po fuzji Banku Zjednoczonych Ziem Polskich z Bankiem Handlowym w Warszawie wszedł do rady nadzorczej tego ostatniego. W 1927 r. zmuszony był ustąpić z prezesury Związku Banków w Polsce w związku z ciężką i przewlekłą chorobą nowotworową. W 1928 r. odszedł też z rady Banku Polskiego. Do śmierci pozostał natomiast członkiem rady Banku Handlowego.

Poza działalnością w bankowości czynnie uczestniczył w życiu gospodarczym, m.in. jako prezes zarządu Cukrowni i Rafinerii „Nieledew” SA, wiceprezes zarządu Polskich Zakładów Elektrycznych „Brown-Boveri” SA, członek rady nadzorczej Elektrowni Okręgu Warszawskiego i zarządu Akcyjnego Towarzystwa Elektrycznego d. Sokolnicki i Wiśniewski.

Za zasługi dla rozwoju II RP był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydał również zbiór aforyzmów Myśli , a drugi jego tom pozostawił w rękopisie.

Został pochowany w grobie rodzinnym żony na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie . Wikipedia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Łatwowierność nie prowadzi do wierności.“

—  Henryk Ferdynand Kaden

Źródło: Żądło i miód mądrości, wybór Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977, s. 98.

„Sprzedaż kobiet jest dozwolona tylko przed ołtarzem.“

—  Henryk Ferdynand Kaden

Źródło: Żądło i miód mądrości, op. cit., s. 58.

Podobni autorzy

Andrzej Sapkowski Fotografia
Andrzej Sapkowski171
polski pisarz
Wisława Szymborska Fotografia
Wisława Szymborska78
polska poetka, noblistka
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim141
polski poeta
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Czesław Miłosz Fotografia
Czesław Miłosz93
polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literacki,…
Christian Morgenstern Fotografia
Christian Morgenstern6
poeta i pisarz niemiecki
Guillaume Apollinaire Fotografia
Guillaume Apollinaire16
francuski poeta
Maria Skłodowska-Curie Fotografia
Maria Skłodowska-Curie32
polsko-francuska uczona, fizyk, noblistka
John Ronald Reuel Tolkien Fotografia
John Ronald Reuel Tolkien22
angielski filolog-germanista, filozof chrześcijański, pisarz
Neale Donald Walsch Fotografia
Neale Donald Walsch6
pisarz i dziennikarz amerykański
Dzisiejsze rocznice
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Andrzej Sapkowski Fotografia
Andrzej Sapkowski171
polski pisarz
Wisława Szymborska Fotografia
Wisława Szymborska78
polska poetka, noblistka
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim141
polski poeta
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Czesław Miłosz Fotografia
Czesław Miłosz93
polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literacki,…