„A nagy gondolkodású embernek inkább az igazsággal kell törődnie, mint más emberek gondolataival.“

Eredeti

The high-minded man must care more for the truth than for what people think.

Szerkesztette Eszter Kissová. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
emberek, igazság, ember
Arisztotelész fénykép
Arisztotelész55
ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

Hasonló idézetek

Albert Einstein fénykép
Stanley Kubrick fénykép
Démokritosz fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„Az ember a gondolatai szüleménye. Amit gondol, azzá lesz.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: Man is the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.

Henry David Thoreau fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„Az igazság emberének egyben a törődés emberének kell lennie.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Egy önéletrajz
Eredeti: A man of truth must also be a man of care.

Oscar Wilde fénykép
Léon Blum fénykép
Stephen King fénykép

„Vannak dolgok, amiket inkább ne firtasson az ember.“

—  Stephen King, Állattemető

Állattemető (1983)

George Orwell fénykép
Paul Cézanne fénykép

„Az én gondolatom szerint az ember nem helyettesítheti a múltat, csak egy újabb láncszemet tehet hozzá.“

—  Paul Cézanne francia festő 1839 - 1906

Neki tulajdonított idézetek

John Locke fénykép
Kölcsey Ferenc fénykép

„Jókor szokjál e gondolathoz; s társaságban született ember nem önmagáé.“

—  Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító, az MTA rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja 1790 - 1838

Friedrich Nietzsche fénykép
Antiszthenész fénykép
Ayn Rand fénykép
Abraham Lincoln fénykép

„A könyvek megmutatják az embernek, hogy az ő eredeti gondolatai végül nem túl újak.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Vekerdi László fénykép

„A modern módszerek alkalmazása csak addig jó, amíg egyetlen ember gondolkozását kell megismerni. Egyetlen ember gondolati struktúrája lefordítható modern nyelvre. […] De mihelyt gondolatok kölcsönhatásáról van szó, e lényeg-analízis fölmondja a szolgálatot.“

—  Vekerdi László magyar irodalom-, tudomány- és művelődéstörténész, könyvtáros, közíró, polihisztor 1924 - 2009

A newtoni infinitézimális analízis kialakulása a XX. szd.-i matematika történetírás tükrében. Az MTA Mat. és Fiz. Tud. Oszt. Közleményei; XIV./1.; 35.-74. old. Akadémiai Kiadó, Bp.; 1965.

Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép

Kapcsolódó témák