„Ludzie traktują Boga w nieuprzejmy sposób. Ciągle proszą go o pomoc, odmawiają miliardy modlitw każdego dnia, proszą, błagają, żebrzą o przysługę, Zrób to, daj mi tamto, chcę nowy samochód, chcę lepszą pracę… a większość z tych modlitw odbywa się w niedzielę – w jego dzień wolny.“

You Are All Diseased (1999)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
George Carlin Fotografia
George Carlin20
amerykański aktor komediowy 1937 - 2008

Podobne cytaty

Antoni Padewski Fotografia
Stefan Napierski Fotografia
Fred Durst Fotografia
Ojciec Pio Fotografia
Feliksa Kozłowska Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Leonia Nastał Fotografia

„Modlitwa – to najskuteczniejszy środek uświęcenia, zjednoczenia z Bogiem i miłości, bo modlitwa to przestawanie duszy z Bogiem, a kto z Nim przestaje, świętym się staje. Modlitwa jest do pewnego stopnia życiem niebiańskim, bo ten sam przedmiot wiekuistego zachwytu obejmujemy naszą duszą w czasie modlitwy. Modlitwa, to jakby winda, która odrywa duszę od ziemi, a wznosi ją na wyżyny.“

—  Leonia Nastał polska zakonnica 1903 - 1940

Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 3, s. 122.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Janina Bernadeta Lipian – Polscy święci. Służebnica Boża Leonia Maria Nastał, t. 2, op. cit., s. 286–287.

Jerzy Zawieyski Fotografia

„(…) bohaterowie Trylogii odmawiają prywatnie mniej więcej te same modlitwy co współcześni Polacy.“

—  Józef Maria Bocheński polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof 1902 - 1995

Religia w Trylogii
Źródło: s. 55

Marek Jędraszewski Fotografia

„Pragnienie Boga jest już formą modlitwy. Dlatego trudno powiedzieć w sposób jednoznaczny, ostateczny, że kto nie wierzy w Boga, to się nie modli, albo, że jego modlitwa nie ma sensu. Może jest w kimś takim historia syna marnotrawnego, który odszedł, ale który – da Bóg – powróci. Tym bardziej że Ojciec czeka ciągle na powrót…“

—  Marek Jędraszewski polski biskup katolicki 1949

Źródło: Anna Gronczewska, Jak arcybiskup Marek Jędraszewski rozmawia z wiernymi w Łodzi http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/794560,jak-arcybiskup-marek-jedraszewski-rozmawia-z-wiernymi-w-lodzi,4,id,t,sa.html, gloswielkopolski.pl, 29 marca 2013

Adam Chmielowski Fotografia
Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

Our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian. (ang.)

Tertulian Fotografia

„Tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga.“

—  Tertulian łaciński teolog z Afryki Północnej 155 - 220

Źródło: Traktat o modlitwie.

Franciszek Karpiński Fotografia

„Dosyć Boże deszcze lały!
Twoje się dzieci zebrały,
Proszą od ciebie pogody.
Błyśnij słońcem, spłyną wody!“

—  Franciszek Karpiński polski poeta klasycystyczny 1741 - 1825

Źródło: O pogodę w: Dzieła http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8941, Warszawa 1830, s. 98.

Ion Pacepa Fotografia
Jacek Odrowąż Fotografia

„Bóg wszelkiego miłosierdzia, który zwykł zawsze przychodzić strapionym z pomocą, i was pocieszy. Wróćcie teraz do domów i noc tę spędźcie na modlitwie.“

—  Jacek Odrowąż dominikanin polski, święty Kościoła katolickiego 1185 - 1257

do mieszkańców Kościelca, zrozpaczonych zniszczeniem zboża przez gradobicie; wedle tradycji, następnego dnia zboże się podniosło.
Źródło: o. Jacek Woroniecki OP, Św. Jacek Odrowąż, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków – Katowice 2007, s. 178.

Pokrewne tematy