„Dostatnie czasy obfitują głodem.“

—  Mira Kuś

Źródło: Wróble z tomu Między tym a tamtym brzegiem,Kraków 2010

Tematy
głód
Mira Kuś Fotografia
Mira Kuś22
poetka polska 1958

Podobne cytaty

Robert Rient Fotografia

„Czułem głód, bo szukałem. Nie szukałem dlatego, że czułem głód.“

—  Robert Rient polski dziennikarz, reportażysta, pisarz 1980

Przebłysk. Dookoła świata, dookoła siebie

Bogdan Wojdowski Fotografia

„Gdzie jest wielki strach, tam musi być wielki głód, a gdzie jest wielki głód, tam muszą być brudne interesy.“

—  Bogdan Wojdowski polski pisarz, krytyk literacki i teatralny, publicysta żydowskiego pochodzenia 1930 - 1994

Chleb rzucony umarłym (1971)
Źródło: s. 71

Jan Parandowski Fotografia

„Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba. Wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna.“

—  Jan Parandowski polski pisarz, eseista i tłumacz 1895 - 1978

Godzina śródziemnomorska
Źródło: s. 192

Samuel Linde Fotografia

„Głód oczu nie ma.“

—  Samuel Linde polski leksykograf, językoznawca i bibliotekarz 1771 - 1847

Seneka Młodszy Fotografia

„Głód nie ma ambicji.“

—  Seneka Młodszy -4 - 65 p. n. e.

Ambitiosa non est fames. (łac.)

Elias Canetti Fotografia

„Przenieś głód do głowy!“

—  Elias Canetti poeta i dramaturg austriacki, noblista 1905 - 1994

Krates z Teb Fotografia

„Głód gasi miłość.“

—  Krates z Teb -365 - -285 p. n. e.

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Sokrates Fotografia

„Głód jest najlepszym kucharzem.“

—  Sokrates -470 - -399 p. n. e.

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Cyceron Fotografia

„Przyprawą potrawy jest głód.“

—  Cyceron mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.

polski odpowiednik: Głód jest najlepszym kucharzem.
Źródło: C. Jędraszko, Łacina…, op. cit., s. 47.

Miguel de Cervantes Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Niech umierają z głodu.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

reakcja na chłopskie wystąpienia przeciwko polityce rządu Lenina z powodu głodu i niedostatku.
Inne cytaty
Źródło: Simon Sebag Montefiore, Potwory. Historia zbrodni i okrucieństwa, op. cit., s. 200.

Konfucjusz Fotografia

„Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć.“

—  Konfucjusz chiński myśliciel, filozof, nauczyciel i polityk, twórca konfucjanizmu; jego nauki głęboko wpłynęły na Wschodnią Azję -551 - -479 p. n. e.

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Jacek Purchla Fotografia

„Na świecie istnieje głód wiedzy o Polsce.“

—  Jacek Purchla polski ekonomista 1954

Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, PROMOCJA POLSKI NA ŚWIECIE. Nowy program grantowy realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury, „Alma Mater” nr 122–123, luty-marzec 2010.

Marek Edelman Fotografia
Ludwig von Mises Fotografia

„Albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i nędza dla wszystkich.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973

Entweder Sondereigentum an den Produktionsmitteln, oder Hunger und Elend für Alle. (niem.)
Źródło: Liberalizm w tradycji klasycznej, tłum. Szymon Czarnik

Michel Quoist Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“