„Wojna rewolucyjna jest wojną mas; może być prowadzona jedynie poprzez mobilizację mas jednocześnie opierając się na nich.“

—  Mao Zedong

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 27 kwietnia 2018. Historia
Mao Zedong Fotografia
Mao Zedong36
przywódca chiński 1893 - 1976

Podobne cytaty

Piotr Kropotkin Fotografia
Borys Szaposznikow Fotografia

„Mobilizacja – to wojna, i nie rozumiemy jej inaczej.“

—  Borys Szaposznikow 1882 - 1945

Мобилизация есть война, и иного понимания ее мы не мыслим. (ros.)
Źródło: Мозг армии http://books.google.pl/books?ei=fu6bTOfbFsz7Ob-aoZ4L&ct=result&id=Bx4tAQAAIAAJ&dq=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC+%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&q=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC, Военный вестник, 1929, s. 296

François Mitterrand Fotografia
Lew Tołstoj Fotografia
Henry Campbell-Bannerman Fotografia

„Kiedy wojna nie jest tak naprawdę wojną? Wtedy, gdy prowadzi się w Południowej Afryce metodami barbarzyństwa.“

—  Henry Campbell-Bannerman polityk brytyjski 1836 - 1908

Źródło: przemówienie z 14 maja 1901; cyt. za: Michał Leśniewski, Wojna burska 1899–1902, Warszawa 2001, str. 201.

Karl Kraus Fotografia
Abu Bakr al-Baghdadi Fotografia
Lew Tołstoj Fotografia
Ray Charles Fotografia
Wiktor Alter Fotografia
George W. Bush Fotografia

„Wiecie, kiedy prowadziłem tutaj kampanię w 2000 roku, mówiłem, że chcę być prezydentem wojny. Żaden prezydent nie chciał być prezydentem wojny, a ja jestem.“

—  George W. Bush 43. prezydent USA 1946

Des Moines, Iowa, 2006.
O wojnie i terroryzmie
Źródło: interia.pl http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/news/buszyzmy-czyli-zlotousty-pan-prezydent,1026340,3439,2

John Negroponte Fotografia

„Pakistan jest naszym sojusznikiem w wojnie z terroryzmem… To jednocześnie główne źródło islamskiego ekstremizmu“

—  John Negroponte amerykański polityk i dyplomata 1939

zeznanie przed amerykańskim Senatem (styczeń 2007).
Źródło: Patryk Kugiel, USA-PAKISTAN: Szorstka przyjaźń Węże w ogrodzie, polityka.pl, 7 grudnia 2011 http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1521733,1,usa-pakistan-szorstka-przyjazn.read

Adam Próchnik Fotografia
Gian Giacomo Trivulzio Fotografia

„Trzy rzeczy trzeba przygotować, Panie, do prowadzenia wojny – pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.“

—  Gian Giacomo Trivulzio 1440 - 1518

odpowiedź na pytanie króla Ludwika XII, jaką broń i jakie zapasy należy przygotować dla zdobycia księstwa Mediolanu.
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 8301124385, s. 258.

Jorge Rafael Videla Fotografia

„Dla mnie nie ma brudnych wojen. Są tylko sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Ta, którą prowadziliśmy była wojną sprawiedliwą.“

—  Jorge Rafael Videla 1925 - 2013

w 1998.
Źródło: Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, s. 223.

Raymond Aron Fotografia

„Nie zwiększa się ryzyka wojny totalnej, akceptując obowiązek prowadzenia wojen lokalnych.“

—  Raymond Aron francuski filozof, socjolog, teoretyk polityki i publicysta polityczny 1905 - 1983

Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności…, op. cit., s. 212.

Maciej Korwin (król) Fotografia

„Niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj związki małżeńskie!“

—  Maciej Korwin (król) król Węgier i Czech 1443 - 1490

Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube! (łac.)
o królewskich mariażach Habsburgów; parafraza Owidiusza (Heroidy, 13, 84).
Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 64.

Sun Tzu Fotografia
Charles de Gaulle Fotografia

„Ta wojna jest wojną światową.“

—  Charles de Gaulle prezydent Francji 1890 - 1970

Źródło: apel radiowy wygłoszony w czerwcu 1940 z Londynu i nawołującym do kontynuowania walki z najeźdźcą.

Pokrewne tematy