„Jeśli masz zamiar być szalony, muszą ci za to płacić albo zostaniesz zamknięty.“

If you're going to be crazy, you have to get paid for it, or else you're going to be locked up. (ang.)

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2020. Historia

Podobne cytaty

Tadeusz Konwicki Fotografia

„(…) piszę przede wszystkim dla czytelnika, z zamiarem zrobienia mu przyjemności, zabawienia go, złomotania lub zniszczenia. Aby pisać, muszę mieć drugiego człowieka.“

—  Tadeusz Konwicki polski prozaik, scenarzysta, reżyser 1926 - 2015

Wypowiedzi w wywiadach rzekach
Źródło: Pół wieku czyśćca, rozm. Stanisław Bereś, wyd. Przedświt, 1986

William Shakespeare Fotografia
Marcjalis Fotografia

„Płacą ci za to, abyś milczał.“

—  Marcjalis poeta łaciński 40 - 104

Accipis, ut taceas (łac.)
Źródło: Epigramy, 1, 95

Avril Lavigne Fotografia
Jim Rohn Fotografia
William Goldman Fotografia
Errico Malatesta Fotografia
O.S.T.R. Fotografia
Roman von Ungern-Sternberg Fotografia

„Miałem zamiar założyć w Rosji zakon wojskowy buddystów. Po co?“

—  Roman von Ungern-Sternberg 1885 - 1921

Dla obrony moralnej ewolucji ludzkości od zgubnych wpływów rewolucji, gdyż jestem tego zdania, że postęp ewolucyjny prowadzi do ideału, t.j. bóstwa, rewolucja zaś po gwałtownym skoku naprzód wstrzymuje rozwój i prowadzi wstecz do zezwierzęcenia.
Źródło: A.F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Gdańsk 2002, s. 160.

Brandon Sanderson Fotografia

„Jeśli służysz dwóm panom, nie rób wyrzutów jednemu z nich, że drugi ci lepiej płaci.“

—  Wiesław Brudziński 1920 - 1996

Źródło: Przedstawiamy humor polski. Pory roku, op. cit., s. 77.

Selah Sue Fotografia

„To mi bardzo pochlebia, w końcu porównują mnie z różnymi artystkami, których wcale nie miałam zamiaru kopiować.“

—  Selah Sue 1989

na temat tego, że jest często porównywana do Lauryn Hill, Amy Winehouse czy Duffy.
Źródło: Selah Sue: Jamajska dusza z Louvain, cafebabel.pl, 14 stycznia 2011 http://www.cafebabel.pl/article/36306/selah-sue-jamajska-dusza-z-louvain.html

Marlon Brando Fotografia
Claude Weill Fotografia

„To dziwne, że ci, którzy głosują za wyższymi podatkami, sami płacą ich tak mało.“

—  Claude Weill 1950

o deklaracjach majątkowych członków rządu
Źródło: Zabójcze puenty, „Forum”, nr 11, 29 maja-11 czerwca 2015, s. 82.

Fidel Castro Fotografia
Marilyn Monroe Fotografia
Emily Dickinson Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andy Andrews Fotografia
Sakja Pandita Fotografia

Pokrewne tematy