„Prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.“

—  Albert Camus, książka Upadek

Upadek

Albert Camus Fotografia
Albert Camus149
francuski pisarz, noblista 1913 - 1960

Podobne cytaty

John Perry Barlow Fotografia

„Człowiek rzadko myli się dwa razy – na ogół trzy lub więcej.“

—  John Perry Barlow amerykański poeta i eseista 1947 - 2018

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Wisława Szymborska Fotografia

„Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.“

—  Wisława Szymborska polska poetka, noblistka 1923 - 2012

Tom Wołanie do Yeti (1957)
Źródło: Nic dwa razy

Karol Irzykowski Fotografia

„Jej naśladowanie miłości jest więcej warte niż prawdziwa miłość niejednej.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Źródło: Polska krytyka literacka…, op. cit., s. 49.

Antoine de Saint-Exupéry Fotografia
Bono Fotografia
Franz Grillparzer Fotografia
Cathleen Schine Fotografia

„Nuda to skutek defektu wyobraźni, nic więcej.“

—  Cathleen Schine 1953

Źródło: Między nami nowojorczykami, tłum. Michał Juszkiewicz

Jan Zieja Fotografia

„Wstrzymanie się od współżycia płciowego, często niesłusznie nazywane czystością, tylko wtedy jest czymś moralnie wyższym od pożycia małżeńskiego, gdy tego źródłem i pobudką jest prawdziwa (…) miłość do Boga (…), miłość i uczuciowe „ponad wszystko.”“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

James Boswell Fotografia
Trudi Canavan Fotografia
Peter Higgs Fotografia

„Zawsze będziemy w sobie zakochani… To, że cię poznałem, było najcudowniejszą rzeczą w moim życiu. Nasza miłość była czymś wyjątkowym. A więc, kochanie, dotrzymaj swoich obietnic. Wiesz, o co mi chodzi.“

—  Fred West 1941 - 1995

list Freda Westa do Rosemary West, listopad 1994.
Źródło: Shelley Klein, Największe zbrodniarki w historii, wyd. Muza SA, Warszawa, 2006, ISBN 83-7319-854-7, tłum. Barbara Gutowska-Nowak, s. 129.

Voltaire Fotografia

„Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.“

—  Voltaire, książka Kandyd

Kandyd, czyli optymizm
Źródło: rozdz. XXX, wyd. Biblioteka Boya, Warszawa 1931, s. 102.

Bill Clinton Fotografia
Yasunari Kawabata Fotografia
Khalil Gibran Fotografia
Bob Marley Fotografia

„Taniec jest moją dumą i prawdą której nie mogę schować
Żeby Cię usatysfakcjonować.
Prawdziwa miłość istnieje i nie mogę się oprzeć
Więc tańcz razem ze mną.“

—  Bob Marley jamajski muzyk reggae 1945 - 1981

Jam's about my pride and truth I cannot hide
Too Keep you satisfied.
True love that now exist is the love I can't resist
So jam by my side.(ang.)
Źródło: Jammin, album Exodus (1977)

Horacy Safrin Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x