„Z historii matematyki wiadomo, że gdy do udowodnienia twierdzenia lub do rozwiązania problemu trzeba wykorzystać różne, i to bardzo odległe od siebie działy matematyki, zwykle oznacza to, iż dane twierdzenie lub problem mają kluczowe znaczenie.“

—  Michał Heller, Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata (2002), Źródło: s. 92, Rozdział 6: Nowa geometria
Reklama

Podobne cytaty

Michał Heller Fotografia

„Matematyka wykracza poza funkcje przypisywane zwykle językowi.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936
Wszechświat u schyłku stulecia (1994), Źródło: s. 88, Rozdział 11: O języku fizyki

Reklama
Henri Poincaré Fotografia
Jean Fabre Fotografia
Bertrand Russell Fotografia

„Matematykę można zdefiniować jako przedmiot, w którym nigdy nie wiadomo, o czym się mówi, ani, czy to, o czym się mówi, jest prawdziwe.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Hugo Steinhaus Fotografia
Hugo Steinhaus Fotografia
William F. Albright Fotografia

„Żadnemu ważniejszemu twierdzeniu zawartemu w Biblii nie udowodniono nieścisłości historycznej.“

—  William F. Albright amerykański archeolog i biblista 1891 - 1971
Źródło: Archeologia a Izrael (ang. Archeology and Israel)

Milton Friedman Fotografia

„Rządowe rozwiązanie problemów są zwykle równie złe jak sam problem.“

—  Milton Friedman ekonomista amerykański, noblista 1912 - 2006
The government solution to a problem is usually as bad as the problem. (ang.)

Carl Friedrich Gauss Fotografia

„Matematyka jest królową nauk a królową matematyki jest teoria liczb.“

—  Carl Friedrich Gauss niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta 1777 - 1855
Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. (niem.) Źródło: Wolfgang Sartorius von Waltershausen, Gauss: zum gedächtnis http://books.google.pl/books?id=TQo_AAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, S. Hirzel, 1856, s. 79.

David Hilbert Fotografia
Michał Heller Fotografia
Michał Heller Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Nie wierzę w matematykę.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“