„Świat ciągle się zmienia, nam może się tylko wydawać, że tak nie jest. Jesteśmy stworzeni z tych samych elementów co wszechświat. Kiedy więc zastanawiamy się nad mistyczną jednością życia, jednością człowieka ze światem, okazuje się, że tę jedność i płynność może oddać właśnie muzyka, której elementy strukturalne – temat, melodia, rytm – łączą się ze sobą i tworzą swoisty ład. I to jest właśnie duchowa wizja świata, ponieważ prowadzi do idei jedności.“

—  Jonathan Harvey, Źródło: Klaudia Baranowska, Zależy mi na komponowaniu dobrej muzyki http://www.dwutygodnik.com/artykul/4160/, Dwutygodnik.com nr 97/2012.
Reklama

Podobne cytaty

Swami Wiwekananda Fotografia

„Jedność jest sekretem wszystkiego. Wszystko jest Jednością.“

—  Swami Wiwekananda 1863 - 1902
Źródło: Jacek Sieradzan, Psychosocjologia osobowości charyzmatycznej Paweł z Tarsu jako twórca chrześcijaństwa i Ole Nydahl jako twórca buddyzmu zachodniego http://www.jaceksieradzan.pl/psychosocjologia.pdf

Heinrich Heine Fotografia

„Jedność, jedność! To jest pierwszy
Do wolności krok! Rozbici –
Służyć musim, lecz złączeni
Przemożemy swych ciemięzców!
Jedność, jedność – a zwyciężym!“

—  Heinrich Heine poeta niemiecki 1797 - 1856
Atta Troll. Sen nocy letniej (1843), Opis: przemyślenia Atty Trolla. Źródło: rozdz. VI http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=38982, s. 23

Reklama
Alfred Deakin Fotografia

„Jedność Australii jest niczym, jeśli nie oznacza jedności rasy.“

—  Alfred Deakin polityk australijski 1856 - 1919
Źródło: Jan Lenczarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 87.

Heraklit z Efezu Fotografia

„Wszystko jest jednością.“

—  Heraklit z Efezu filozof antyczny -535 - -475 p. n. e.

Francisco Franco Fotografia

„Jedność religijna, jedność społeczna i jedność polityczna – silne podstawy naszego pokoju, naszej wielkości i naszej wolności. Naprzód, Hiszpanio!“

—  Francisco Franco dyktator Hiszpanii 1892 - 1975
Unidad religiosa, unidad social y unidad política – pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! (hiszp.) Opis: zakończenie telewizyjnego przemówienia na koniec roku, wygłoszonego 29 grudnia 1960.

Nelson Mandela Fotografia

„Choć tak różni, jesteśmy jednością. Jesteśmy ludem tęczy.“

—  Nelson Mandela prezydent RPA, noblista w dziedzinie pokoju 1918 - 2013
Opis: podczas powoływania Komisji Prawdy i Pojednania.

Anne Rice Fotografia
Michał Heller Fotografia

„Tęsknimy ku jedności, ale jesteśmy wynikiem podziałów.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936
Wszechświat u schyłku stulecia (1994), Źródło: s. 59, Rozdział 8: Tworzywo Wszechświata

 Novalis Fotografia
 Periander Fotografia
Swiatłana Aleksijewicz Fotografia

„(…) słowiańska jedność jest podstawą, ma przyszłość. Nie są mi bliskie idee panslawizmu. Ale czy słowiańska jedność na przyszłość, to dla mnie nawet nie pytanie. (…) Teraz wojujemy z przeszłością, wspominamy jakieś krzywdy. Ale, według mnie, ten czas już mija. Współczesny białoruski intelektualista, wydaje mi się, nawet nie powinien już mówić o jakiejś wrogości do Rosji.“

—  Swiatłana Aleksijewicz białoruska pisarka i publicystka 1948
…) славянскае адзінства – каранёвае, за ім будучыня. Мне ня блізкія ідэі панславізму. Але тое, што за славянскай еднасьцю будучыня, для мяне нават не пытаньне. (…) Цяпер мы ваюем зь мінулым, успамінаем нейкія крыўды. Але, па-мойму, гэты час ужо сыходзіць. Сучасны беларускі інтэлектуал, мне здаецца, нават не павінен ужо гаварыць пра нейкую варожасьць да Расеі. (białorus. Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускіх эліт, Wydawnictwo ARCHE, Warszawa 2006, ISBN 8389406772, s. 152. (białorus.)

Jerzy Grotowski Fotografia
Jan Paweł II Fotografia
Jürgen Habermas Fotografia

„Rezygnacja z idei europejskiej jedności oznaczałaby wypisanie się ze światowej historii.“

—  Jürgen Habermas niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny 1929
Źródło: Uratujemy EUropę!, tłum. Piotr Buras, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 sierpnia 2012.

Sun Myung Moon Fotografia

„Pragniemy stworzyć idealne małżeństwa, w których istnieje absolutna jedność między mężem i żoną.“

—  Sun Myung Moon 1920 - 2012
Źródło: Prawdziwa Rodzina i ja; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia – charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja.pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“