„Zagłębianie się w zagadnienia budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych celów człowieka.“

—  Galileusz

Galileusz Fotografia
Galileusz16
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw … 1564 - 1642

Podobne cytaty

Edward Abramowski Fotografia

„Zagadnienie historyczne socjalizmu – wyzwolenia człowieka przez komunizm – staje się zarazem jego zagadnieniem praktycznym: dokonania tej rewolucji moralnej w duszach ludzkich, z której wyłonią się społeczne formy komunizmu.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Zagadnienia etyczne i polityka rewolucji w: Edward Abramowski, Pisma, tom II http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_2/109, Warszawa 1924.

Karol Darwin Fotografia
Emil Zegadłowicz Fotografia

„Kobieta jest zagadnieniem przyrodniczego odradzania się, konstruktorką myśli, najważniejszym bo jedynym elementem ewolucji człowieka.“

—  Emil Zegadłowicz 1888 - 1941

Motory
Źródło: Motory http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8641, tom I, wyd. Sirinks, Kraków 1938, s. 43.

Franciszek (papież) Fotografia
Łukasz Żygadło Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia

„Dwa wielkie cele przyświecają medycynie i naukom medycznym: odsunąć chwilę śmierci od człowieka i złagodzić mu cierpienia.“

—  Andrzej Trzebski 1928 - 2017

Źródło: Inauguracja Roku Akademickiego 2002/2003 http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more3174a.php

Jadwiga Staniszkis Fotografia

„Sprawa Beaty Sawickiej uderzała kontynuacją podejścia do człowieka, jakie pamiętam z czasów komunizmu. Tam też eksploatowano ludzką małość dla osiągnięcia celów operacyjnych.“

—  Jadwiga Staniszkis polska socjolog i publicystka 1942

o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Źródło: Wybory to nie koniec Kaczyńskiego, „Dziennik”, 25 października 2007.

John Stuart Mill Fotografia
Lech Kaczyński Fotografia
John Steinbeck Fotografia
Karol Marks Fotografia
Mo Ibrahim Fotografia
Georg Cantor Fotografia

„W arytmetyce umiejętność stawiania zagadnień jest ważniejsza niż [umiejętność] ich rozwiązywania.“

—  Georg Cantor niemiecki matematyk 1845 - 1918

Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 59.

Stanisław Wielgus Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Konfucjusz Fotografia

„Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania.“

—  Konfucjusz chiński myśliciel, filozof, nauczyciel i polityk, twórca konfucjanizmu; jego nauki głęboko wpłynęły na Wschodnią Azję -551 - -479 p. n. e.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“