„Tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga.“

—  Tertulian

Źródło: Traktat o modlitwie.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Tematy
modlitwa, bóg
Tertulian Fotografia
Tertulian19
łaciński teolog z Afryki Północnej 155 - 220

Podobne cytaty

Karol V Fotografia

„Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.“

—  Karol V cesarz niemiecki 1500 - 1558

Veni, vidi, Deus vicit (łac.)
słowa wypowiedziane po bitwie pod Mühldorf w 1547.

Jan III Sobieski Fotografia

„Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył.“

—  Jan III Sobieski król Polski i wielki książę litewski od 1674 1629 - 1696

Venimus, vidimus, Deus vicit (łac.)
słowa skierowane do papieża Innocentego XI, po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem.

Feliksa Kozłowska Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia

„Punktem wyjścia dla całej nauki o modlitwie jest, że Bóg jest pierwszy.“

—  Jacek Woroniecki teolog polski, dominikanin 1878 - 1949

Myśli wybrane
Źródło: s. 61

Maksymilian Maria Kolbe Fotografia

„Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj. Modlitwa „zmusza” Boga…“

—  Maksymilian Maria Kolbe polski działacz społeczny, święty kościoła katolickiego 1894 - 1941

Leonia Nastał Fotografia

„Modlitwa – to najskuteczniejszy środek uświęcenia, zjednoczenia z Bogiem i miłości, bo modlitwa to przestawanie duszy z Bogiem, a kto z Nim przestaje, świętym się staje. Modlitwa jest do pewnego stopnia życiem niebiańskim, bo ten sam przedmiot wiekuistego zachwytu obejmujemy naszą duszą w czasie modlitwy. Modlitwa, to jakby winda, która odrywa duszę od ziemi, a wznosi ją na wyżyny.“

—  Leonia Nastał polska zakonnica 1903 - 1940

Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 3, s. 122.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Janina Bernadeta Lipian – Polscy święci. Służebnica Boża Leonia Maria Nastał, t. 2, op. cit., s. 286–287.

Paulo Coelho Fotografia
Marek Jędraszewski Fotografia

„Pragnienie Boga jest już formą modlitwy. Dlatego trudno powiedzieć w sposób jednoznaczny, ostateczny, że kto nie wierzy w Boga, to się nie modli, albo, że jego modlitwa nie ma sensu. Może jest w kimś takim historia syna marnotrawnego, który odszedł, ale który – da Bóg – powróci. Tym bardziej że Ojciec czeka ciągle na powrót…“

—  Marek Jędraszewski polski biskup katolicki 1949

Źródło: Anna Gronczewska, Jak arcybiskup Marek Jędraszewski rozmawia z wiernymi w Łodzi http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/794560,jak-arcybiskup-marek-jedraszewski-rozmawia-z-wiernymi-w-lodzi,4,id,t,sa.html, gloswielkopolski.pl, 29 marca 2013

Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Narcyza Żmichowska Fotografia
Johannes Eckhart Fotografia

„Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.“

—  Johannes Eckhart Niemiecki kaznodzieja i teolog XIII/XIV w., dominikanin, współtwórca mistyki nadreńskiej 1260 - 1328

Jacek Woroniecki Fotografia
Benedykt XVI Fotografia

„Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada.“

—  Benedykt XVI papież 1927

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 64.

Ojciec Pio Fotografia

„Pokornym daje Bóg łaskę, a więc skutkiem wieńczy modlitwy z upokorzonego serca płynące.“

—  Jan Wojciech Balicki polski duchowny katolicki, teolog, błogosławiony Kościoła katolickiego 1869 - 1948

Rozważania. O. Joachim Bar, Wybór pism ks. Jana Balickiego, Warszawa 1978, s. 304.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Stanisław Zygarowicz, Polscy święci. Sługa Boży Jan Balicki, t. 11, ATK, Warszawa 1987, s. 278.

Feliksa Kozłowska Fotografia
Saladyn Fotografia

„Jeśli Bóg nam pobłogosławi, by wypędzić naszych wrogów z Jerozolimy, zwycięstwo będzie nasze! Jakimi modlitwami mu się odwdzięczymy jeśli zdecyduje się nas wesprzeć?“

—  Saladyn 1138 - 1193

rozpoczynając oblężenie Jerozolimy w 1187.
Źródło: Francesco Gabrieli, Arab Historians of the Crusades, Berkeley 1984, s. 151.

Pokrewne tematy