„Młodzieniec taki, posłany w świat, zewnętrznie bogaty, wewnętrznie ubogi, daremnie starał się zamienić skarby wewnętrzne zewnętrznymi; chciał wszystko otrzymać z zewnątrz – podobny starcom, którzy liczą, że zapach młodych dziewcząt doda im sił.“

Podobne cytaty

José Saramago Fotografia
Antoine de Rivarol Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Xi Jinping Fotografia

„Z uznaniem postrzegamy wysiłki narodu białoruskiego w utrzymaniu jego prawa do zachowania suwerennej polityki wewnętrznej i zewnętrznej oraz przeciwstawiania się zewnętrznym naciskom.“

—  Xi Jinping polityk chiński 1953

podczas wizyty na Białorusi, marzec 2010.
Źródło: Łukasz Kobeszko, Białoruś i Chiny bliskimi sojusznikami, psz.pl, 25 marca 2010 http://www.psz.pl/tekst-29383/Bialorus-i-Chiny-bliskimi-sojusznikami

Władysław Tatarkiewicz Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia
Roman Dmowski Fotografia
John Steinbeck Fotografia
Bolesław Piasecki Fotografia

„Alaksandr Łukaszenka (…) w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzi politykę, która jest popierana i podzielana przez większość mieszkańców kraju.“

—  Wolha Abramawa białoruska naukowiec i polityk 1953

Аляксандар Лукашэнка (…) ва ўнутраным і вонкавым пляне праводзіць палітыку, якая падтрымліваецца і падзяляецца большасьцю насельніцтва краіны. (białorus.)
Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускіх эліт, Wydawnictwo ARCHE, Warszawa 2006, ISBN 8389406772, s. 175. (białorus.)

Alaksandr Łukaszenka Fotografia

„Alaksandr Łukaszenka (…) w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzi politykę, która jest popierana i podzielana przez większość mieszkańców kraju.“

—  Alaksandr Łukaszenka białoruski polityk, prezydent 1954

Аляксандар Лукашэнка (…) ва ўнутраным і вонкавым пляне праводзіць палітыку, якая падтрымліваецца і падзяляецца большасьцю насельніцтва краіны. (biał.)
O Alaksandrze Łukaszence
Źródło: pod red. Waleryja Bułhakaua: Biełaruś: ni Europa, ni Rasieja. Mierkawańni biełaruskich elit. Warszawa: Wydawnictwo „ARCHE”, 2006, s. 175. ISBN 83-89406-77-2. (biał.)

Gunnar Ekelöf Fotografia
Jürgen Roth Fotografia

„Przeinaczenia i kłamstwa jako strategiczne elementy rosyjskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej nadal mają swoją kontynuację.“

—  Jürgen Roth niemiecki dziennikarz 1945 - 2017

Tajne akta S. Smoleńsk, MH-17 i wojna Putina na Ukrainie.
Źródło: s. 114

Robert Bly Fotografia
Otto Weininger Fotografia
Piotr Anderszewski Fotografia

„Ale Rok Chopinowski czy Mozartowski – dla mnie to naprawdę wszystko jedno. To są takie zewnętrzne okoliczności, a ja potrzebuję impulsu wewnętrznego.“

—  Piotr Anderszewski polski pianista 1969

Źródło: „Przekrój”, 15 czerwca 2009 http://www.przekroj.pl/kultura_muzyka_artykul,4876.html

Dalajlama XIV Fotografia

„Rozbrojenie zewnętrzne wymaga dokonania rozbrojenia wewnętrznego. Jedyna gwarancja pokoju znajduje się w nas samych.“

—  Dalajlama XIV Dalajlama, duchowy i polityczny przywódca Tybetu 1935

Dobre serce. Dalajlama czyta Ewangelię (1996)
Źródło: s. 219.

Władysław Tatarkiewicz Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“