„Są tajemnice, które umykają ludzkiemu poznaniu.“

—  Dan Brown, książka Zaginiony symbol

Zaginiony symbol (2009)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Dan Brown Fotografia
Dan Brown39
amerykański pisarz 1964

Podobne cytaty

Jan Twardowski Fotografia

„Absolutne pożądanie przez jedno ludzkie ciało innego, tylko jednego ludzkiego ciała i obojętność na wszelkie namiastki to jedna z największych tajemnic życia.“

—  Iris Murdoch anglo-irlandzka pisarka i filozofka 1919 - 1999

The absolute yearning of one human body for another particular body and its indifference to substitutes is one of life's major mysteries. (ang.)

Sun Tzu Fotografia
Thomas Henry Huxley Fotografia
Michał Heller Fotografia

„Wszelkie granice stawiane ludzkiemu poznaniu prędzej czy później są przekraczane, nawet gdy jest to wbrew regułom uznanej metodologii. I dobrze, że tak się dzieje.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936

Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata (2002)
Źródło: s. 25, Rozdział 1: Co to jest Wszechświat?

Wojciech Cejrowski Fotografia
Karol Marks Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Louisa May Alcott Fotografia
Karol Marks Fotografia
Ryszard Kapuściński Fotografia
Nanquan Puyuan Fotografia

„Umysł nie jest buddą, poznanie nie jest drogą.“

—  Nanquan Puyuan 748 - 835

Źródło: Beata Szymańska, Chiński buddyzm – chan, Kraków 2009, str. 119

Edmund Husserl Fotografia

„Prawdziwe poznanie nie może zostać zapośredniczone.“

—  Edmund Husserl niemiecki matematyk i filozof 1859 - 1938

Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 17.

Carl Friedrich von Weizsäcker Fotografia

„Fizyka nie wyjaśnia tajemnic przyrody, sprowadza je do tajemnic głębszych.“

—  Carl Friedrich von Weizsäcker 1912 - 2007

Die Physik erklärt die Geheimnisse der Natur nicht, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. (niem.)

Ian McEwan Fotografia
Maria Dąbrowska Fotografia

„Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.“

—  Maria Dąbrowska pisarka polska 1889 - 1965

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Bruce Lee Fotografia

Pokrewne tematy