„Miałam sposobność widywać ją w kościele i podziwiać jej głębokie skupienie na modlitwie. Ona uważała, że wszystko jest marnością, oprócz miłości Boga i Jego służby.“

osoba świecka o Marii Wieckiej
O Marcie Wieckiej
Źródło: Bł. Marta Wiecka http://misjonarze.pl/?page_id=8854, misjonarze.pl

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Marta Wiecka Fotografia
Marta Wiecka12
polska zakonnica 1874 - 1904

Podobne cytaty

Jerzy Zawieyski Fotografia
Jerzy Zawieyski Fotografia
Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Wincenty Pallotti Fotografia

„Duch wzajemnej służby musi mieć źródło w miłości.“

—  Wincenty Pallotti włoski duchowny, święty Kościoła katolickiego 1795 - 1850

Modlitwy i rady duchowe
Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999

Jacek Woroniecki Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia
Józef Jankowski Fotografia

„Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, które przepędziłem na serdecznej modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem.“

—  Józef Jankowski polski ksiądz pallotyn, męczennik II wojny światowej 1910 - 1941

Źródło: Kietliński Henryk, Błogosławiony ksiądz Józef Jankowski

Andrzej Suski Fotografia

„Razem z błogosławionym Janem Pawłem dziękujmy codziennie Bogu, że jest w Polsce takie Radio, że jest Radio Maryja, dziękujmy zwłaszcza za błogosławione owoce służby tego Radia w Kościele, który od zarania swoich dziejów trwa w nauce apostołów i we wspólnocie na łamaniu chleba i modlitwie.“

—  Andrzej Suski polski duchowny katolicki, biskup toruński 1941

Źródło: Serca bijące wspólnym rytmem, naszdziennik.pl, 4 lipca 2011 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110704&typ=wi&id=wi03.txt

Leonia Nastał Fotografia

„Modlitwa – to najskuteczniejszy środek uświęcenia, zjednoczenia z Bogiem i miłości, bo modlitwa to przestawanie duszy z Bogiem, a kto z Nim przestaje, świętym się staje. Modlitwa jest do pewnego stopnia życiem niebiańskim, bo ten sam przedmiot wiekuistego zachwytu obejmujemy naszą duszą w czasie modlitwy. Modlitwa, to jakby winda, która odrywa duszę od ziemi, a wznosi ją na wyżyny.“

—  Leonia Nastał polska zakonnica 1903 - 1940

Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 3, s. 122.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Janina Bernadeta Lipian – Polscy święci. Służebnica Boża Leonia Maria Nastał, t. 2, op. cit., s. 286–287.

Robert Baden-Powell Fotografia

„Pełnienie służby -jakiegokolwiek rodzaju by ona była, stanowi dla skauta sposób wypełniania przyrzeczenia, obowiązku wobec Boga.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting i Bóg

Jan Paweł II Fotografia

„Dobrze, że Radio Maryja modli się, ze uczy swych słuchaczy modlitwy, ukazując, jak bardzo jest ona potrzebna współczesnemu człowiekowi, rodzinie, Kościołowi i światu.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

wypowiedź z 16 października 1997.
Źródło: XV Rocznica RM: Homilia wygłoszona przez J.E. bpa Tadeusza Płoskiego, radiomaryja.pl, 8 grudnia 2006 http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=7030

Johannes Eckhart Fotografia

„Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.“

—  Johannes Eckhart Niemiecki kaznodzieja i teolog XIII/XIV w., dominikanin, współtwórca mistyki nadreńskiej 1260 - 1328

Cyprian z Kartaginy Fotografia

„Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę.“

—  Cyprian z Kartaginy Biskup męczennik chrześcijański 200 - 258

De catholicae unitate Ecclesiae
Źródło: PL 4, 503 A

Zygmunt Szczęsny Feliński Fotografia
Huldrych Zwingli Fotografia

„Kto nadal uważa, że Ewangelia jest niczym bez uznania Kościoła, ten się myli i obraża Boga.“

—  Huldrych Zwingli szwajcarski teolog i humanista, działacz reformacji 1484 - 1531

Źródło: Ewa Sidor, Bracia Polscy i ich ad fontes

Marta Wiecka Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Nie będzie miał Boga za Ojca ten, kto nie chciałby mieć Kościoła za matkę.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430

Źródło: De Symbolo ad catech., XIII: Non habebit Deum patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem.

Henri Frédéric Amiel Fotografia
Benedykt XVI Fotografia

Pokrewne tematy