„Gdybyśmy w swoich sądach o wybitnych ludziach przeszłości kierowali się jedynie notkami encyklopedycznymi i poważnymi monografiami, obraz minionych epok wydałby się nam wielce ponury, a ludzie poważni, smętni i do znudzenia pryncypialni. Między linijkami tekstu wyliczającego zasługi, stanowiska i osiągnięcia niewiele, niestety, pozostaje miejsca dla człowieka z krwi i kości. A to przecież codzienne bytowanie tworzyło koloryt epoki, natomiast zalety, przywary i narowy ludzi przeciętnych i wielkich stanowiły niewyczerpalny temat rozmów i plotek, którym z równym zainteresowaniem poświęcała uwagę ulica, jak i salony.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Niemcewicz mniej znany, „Życie Literackie” nr 27, 9 lipca 1989, s. 10. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13564&from=publication&tab=1
Reklama

Podobne cytaty

George Orwell Fotografia
Robert Musil Fotografia

„Różnica: nie geniusz wyprzedza swoją epokę o lat sto, ale przeciętny człowiek jest o sto lat za swoją epoką.“

—  Robert Musil pisarz austriacki 1880 - 1942
Źródło: Aforyzmy, „Życie Literackie” nr 20, 19 maja 1957, s. 12 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14863, tłum. Wanda Kragen

Reklama
Orhan Pamuk Fotografia
Ernst Jünger Fotografia
Michael Jackson Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Błędem jest brać pod uwagę tylko ludzi wybieranych, tylko organizatorów, administratorów i in. Bądź co bądź ci wybitniejsi ludzie stanowią mniejszość. Trzeba brać pod uwagę szeregowców, masy.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924
Źródło: Raz jeszcze o związkach zawodowych, o chwili bieżącej oraz o błędach towarzyszy Trockiego i Bucharina, 1921

Jules Romains Fotografia
Fulton John Sheen Fotografia
Kwame Anthony Appiah Fotografia
Ernst Jünger Fotografia

„Moje pokolenie było rozkraczone między epokami.“

—  Hanna Świda-Ziemba 1930 - 2012
Źródło: Joanna Sokolińska, Wolna od rzeczy, wyborcza. pl, 14 stycznia 2012 http://wyborcza.pl/magazyn/1,124790,11041981,Wolna_od_rzeczy.html?as=2&startsz=x

Chuck Palahniuk Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“