„Wolność polega na tym, żeby państwo z organu stojącego ponad społeczeństwem przekształcić w organ całkowicie temu społeczeństwu podporządkowany; również dziś formy państwowe są bardziej lub mniej wolne zależnie od tego, w jakim stopniu ograniczają one „wolność państwa.”“

Krytyka programu gotajskiego (1875)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Karol Marks Fotografia
Karol Marks136
niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Podobne cytaty

Kanzō Uchimura Fotografia

„Tam gdzie nie ma autorytetu stojącego ponad człowiekiem i społeczeństwem, wolność zamienia się w anarchię.“

—  Kanzō Uchimura 1861 - 1930

Źródło: Agnieszka Kozyra, Samurajskie chrześcijaństwo, Warszawa 1995, str. 37

Fryderyk Engels Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Ewa Łętowska Fotografia

„Państwo dereguluje, pozbywa się odpowiedzialności, przekazuje, co może, umowom i wolnemu rynkowi. I nie dba, by organy państwa zachowały nadzór nad tym, co jest jego konstytucyjną powinnością. Jeśli państwo o ten nadzór nie zadba, to będziemy jak te barany: pędzone może nie na rzeź, ale pod spadającą pięść wolnego rynku.“

—  Ewa Łętowska profesor prawa, rzecznik praw obywatelskich 1940

Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012 http://wyborcza.pl/1,76842,11954133,Letowska__Poprzez_rozne_umowy_panstwo_pozbywa_sie.html?as=2&startsz=x

„Kościół stał się organem kontroli społecznej pracującym na rzecz państwa nazistowskiego w kwestii zapewnienia całkowitego poparcia katolików dla wojny“

—  Gordon Zahn 1918 - 2007

drugiej wojny światowej
Źródło: Katolicy niemieccy a wojny Hitlera (ang. German Catholics and Hitler's Wars: A Study in Social Control), s. 270, 271.

Lew Trocki Fotografia

„Albo biurokracja, coraz bardziej stająca się organem światowej burżuazji w robotniczym państwie, obali nowe formy własności i odrzuci kraj do kapitalizmu, albo klasa robotnicza rozgromi biurokrację i otworzy drogę do socjalizmu.“

—  Lew Trocki rosyjski rewolucjonista 1879 - 1940

Źródło: Sytuacja ZSRR a zadania epoki przejściowej, w: Program Przejściowy (Agonia kapitalizmu a zadania Czwartej Międzynarodówki), „Biuletyn Opozycji”, maj-czerwiec 1938, wyd. Nurt Lewicy Rewolucyjnej, marxists.org http://www.marxists.org/polski/trocki/1938/prog_przejsciowy.htm#Sytuacja%20ZSRR%20a%20zadania%20epoki%20przej%C5%9Bciowej

Włodzimierz Lenin Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Agnieszka Holland Fotografia
Pius XII Fotografia
Milton Friedman Fotografia

„Społeczeństwo, które przedkłada równość nad wolność, nie ma ani jednego, ani drugiego. Społeczeństwo, które przedkłada wolność nad równość, będzie się szczyciło i jednym, i drugim.“

—  Milton Friedman ekonomista amerykański, noblista 1912 - 2006

A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both. (ang.)

Josip Broz Tito Fotografia

„Na całym obszarze, gdzie byliśmy panami sytuacji, niszczyliśmy stary, burżuazyjny aparat państwowy (…). Tworzyliśmy nowe, ludowe organy władzy i jej organy bezpieczeństwa. Kiedy kraj został całkowicie wyzwolony, postąpiliśmy w ten sam sposób na całym terytorium Jugosławii.“

—  Josip Broz Tito komunistyczny polityki jugosłowiański 1892 - 1980

Źródło: Izbrannyje stati i rieczi, Belgrad, s. 189, cyt. za: Historia drugiej wojny światowej 1939–1945, t. 9, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, tłum. Marian Laprus, Antoni Pacześniak, s. 491.

Marek Minakowski Fotografia

„(…) jedynym sensem istnienia stowarzyszenia jest reprezentowanie jakiejś grupy społecznej przed organami państwa.“

—  Marek Minakowski polski historyk 1972

Źródło: Koniec demokracji przedstawicielskiej. Przejmujemy państwo., minakowski.tek24.pl, 1 lutego 2012 http://minakowski.pl/koniec-demokracji-przedstawicielskiej-przejmujemy-panstwo

Joachim Gauck Fotografia
Wojciech Jaruzelski Fotografia

„Wolność słabych to demagogiczny mit na użytek wyborów. Słabi nigdy nie byli wolni i nigdy nie będą. Kto chce być wolny, musi chcieć być potężny. Kto chce być wolny musi być w stanie ograniczać wolność innych.“

—  Jean-François Thiriart 1922 - 1992

Źródło: Jarosław Tomasiewicz, Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta, geopolityka.org, 20 lipca 2012 http://www.geopolityka.org/analizy/1590-idea-europy-w-ujeciu-jeana-thiriarta

Pokrewne tematy