„Wychowanie psuje ludzi, a nie naprawia.“

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Lew Tołstoj Fotografia
Lew Tołstoj120
pisarz rosyjski 1828 - 1910

Podobne cytaty

Harald V Fotografia

„Najważniejsze, by wychować normalnych i dobrych ludzi.“

—  Harald V 1937

Źródło: Wawrzyniec Smoczyński, Z wizytą na norweskim dworze królewskim Król otwiera drzwi, polityka.pl, 8 maja 2012 http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1526551,2,z-wizyta-na-norweskim-dworze-krolewskim.read

Karol Marks Fotografia

„To państwu potrzebne jest wychowanie, i to bardzo surowe, przez lud.“

—  Karol Marks niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Krytyka programu gotajskiego (1875)

Sławomir Mrożek Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia
Orest Lenczyk Fotografia

„(…) mam ogromną satysfakcję, że wychowałem dzieci na porządnych ludzi. Ale mam do siebie takie zastrzeżenie, że nie wychowałem ich tak, żeby jednak troszkę łokciami szły do przodu.“

—  Orest Lenczyk polski trener piłkarski 1942

Źródło: Tomasz Kwaśniak, Wyrzucili mnie na zbity pysk!, futbolnet.pl, 1 kwietnia 2011 http://futbolnet.pl/wiadomosci/wyrzucili-mnie-na-zbity-pysk

Oscar Wilde Fotografia

„Ludzie dobrze wychowani nie zaprzeczają innym, mądrzy zaprzeczają sobie.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 30.

Sławomir Mrożek Fotografia

„Ludzie dobrze wychowani unikają mówienia oczywistości.“

—  Sławomir Mrożek polski dramatopisarz, prozaik i rysownik 1930 - 2013

Źródło: Pasażer w: Opowiadania http://lektury.hostil.pl/Slawomir%20Mrozek-Opowiadania.pdf, Wyd. Literackie, Kraków 1974, s. 161.

Paweł Śpiewak Fotografia
Leon Petrażycki Fotografia

„Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają równouprawnienia kobiet. Ci, co tego nie rozumieją, potrzebują wychowania, a nie dowodów.“

—  Leon Petrażycki polski prawnik i socjolog 1867 - 1931

w rosyjskiej Dumie w 1906 r.
Źródło: Katarzyna Dojwa, Jan Maciejewski, Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 182.

Jacek Woroniecki Fotografia
Johann Heinrich Pestalozzi Fotografia
Martin Buber Fotografia

„Stosunek wychowawczy jest stosunkiem czysto dialogowym (…). Wychowanie ludzi przez ludzi oznacza wybór świata w działaniu za pośrednictwem osoby i w niej samej.“

—  Martin Buber 1878 - 1965

Źródło: Jarosław Gara, Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” nr 1/2006, s. 11.

Karol Marks Fotografia

„Materialistyczna teoria, mówiąca że ludzie są wytworami warunków i wychowania, a więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo (…). Zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako praktyka rewolucyjna.“

—  Karol Marks niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Die materialistische Lehre, dass die Menschen Produkte der Umstände und der Erziehung, veränderte Menschen also Produkte anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, vergisst, dass die Umstände eben von den Menschen verändert werden, und dass der Erzieher selbst erzogen werden muss. Sie kommt daher mit Nothwendigkeit dahin, die Gesellschaft in zwei Theile zu sondern, von denen der eine über der Gesellschaft erhaben ist. (…) Das Zusammenfallen des Aenderns der Umstände und der menschlichen Thätigkeit kann nur als umwälzende Praxis gefasst und rationell verstanden werden. (niem.)
Tezy o Feuerbachu (1845)
Źródło: Teza III

Hanna Czaki Fotografia
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Jędrzej Śniadecki Fotografia

„Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.“

—  Jędrzej Śniadecki polski lekarz, biolog, chemik 1768 - 1838

Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej, UMCS, Lublin 1998.

François Fénelon Fotografia
Paul d'Holbach Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia

Pokrewne tematy