„Osoby, które mają mętne stanowisko w sprawie ochrony życia, kluczą jak koń pod górkę.“

Źródło: „Focus” nr 5/2007

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia
Roman Giertych Fotografia
Roman Giertych93
polski polityk narodowy 1971

Podobne cytaty

„Człowiek ma w życiu najbardziej pod górkę, kiedy się stacza.“

—  Tomasz Wargala 1976

Antologia del Premio internazionale per l’aforisma „Torino in sintesi”

Marian Pogasz Fotografia

„Nie zamieniłbym tego życia na inne, chociaż aktorstwo to ciężka praca. Nawet gdy było bardzo „pod górkę”, miałem zawsze w kieszeni kostki cukru: dom, żonę, dzieci.“

—  Marian Pogasz aktor polski 1931 - 1999

Źródło: Katarzyna Kolska, Niezapomniany głos Starego Marycha, „Gazeta Wyborcza – Poznań”, nr 64 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/113423.html, 18 marca 2011

William Shakespeare Fotografia

„Konia! Konia! Królestwo za konia!“

—  William Shakespeare angielski poeta i dramatopisarz 1564 - 1616

A horse! A horse! My kingdom for a horse! (ang.)
Źródło: Ryszard III, 5, 4, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński

Łukasz Warzecha Fotografia

„Kolejna fatalna wiadomość za tego słabego pontyfikatu. Mojego stanowiska w sprawie kary śmierci to nie zmienia.“

—  Łukasz Warzecha 1975

o wprowadzonej przez papieża Franciszka nowej nauce Kościoła o niedopuszczalności kary śmierci
Źródło: „Papież Franciszek oszalał”. Na prawicy panika po decyzji ws. kary śmierci http://www.newsweek.pl/opinie/papiez-franciszek-zmienia-nauczanie-w-sprawie-kary-smierci,artykuly,431007,1.html, newsweek.pl, 4 sierpnia 2018

Lech Kaczyński Fotografia

„Przyszłość Unii Europejskiej to dobra współpraca suwerennych państw, zajmujących w różnych sprawach różne stanowiska, ale umiejących się porozumieć dla wspólnego dobra.“

—  Lech Kaczyński polski polityk, prezydent Polski 1949 - 2010

Źródło: Maciej Chojnowski, Marek Krukowski, Warto być Polakiem. Prezydent Lech Kaczyński, op. cit., s. 32.

Maciej Kozłowski Fotografia

„Jesteśmy zapraszani na szereg konferencji, ale nie jako osoby, którym trzeba zapłacić za ekspercką pracę. W krajach Europy Zachodniej, jeśli organy państwa nie wynajmują kancelarii prawnej, to ochronę przed dyskryminacją zlecają organizacjom pozarządowym, bo ochrona ta bardzo determinuje poczucie bezpieczeństwa, czyli funkcjonowanie w społeczeństwie.“

—  Karolina Kędziora polska prawniczka i działaczka społeczna 1975

Źródło: Małgorzata Borowska, Karolina Kędziora. Radczyni od równego traktowania http://web.archive.org/web/20150318045916/http://ludziesektora.ngo.pl/ludziesektora/1004345.html, ngo.pl, 10 października 2014

„Najlepiej byłoby, gdyby upoważniona instytucja UE, skierowała odpowiednie pytanie w sprawie ACTA do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Ten Trybunał mógłby zająć stanowisko w sprawie zgodności porozumienia ACTA z prawem UE.“

—  Ryszard Skubisz prawnik polski 1950

Źródło: rozmowa Marcina Bielesza, ACTA doprowadzi do konfliktu, gazeta.pl, 29 stycznia 2012 http://web.archive.org/web/20120202043003/http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,11052829,Prof__Ryszard_Skubisz__ACTA_doprowadzi_do_konfliktu.html

Jacek Kaczmarski Fotografia
Joseph Heller Fotografia
Łukasz Kadziewicz Fotografia
James Blaine Fotografia

„Proszę nie rozmawiać ze mną na temat stanowiska w paryskim konsulacie, tak długo jak Pan żyje.“

—  James Blaine amerykański polityk 1830 - 1893

do Charlesa J. Guiteau, który domagał się od niego stanowiska konsula we Francji
Źródło: Longin Pastusiak, Zamachy na prezydentów USA, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2010, s. 174. ISBN 978-83-7232-951-6

Andrzej Celiński (polityk) Fotografia
Jan Filip Libicki Fotografia
Pierre François Lacenaire Fotografia

„Teraz wszystko zależy od koni.“

—  Pierre François Lacenaire 1803 - 1836

wsiadając bez lęku na wóz, który miał go zawieźć na miejsce egzekucji.
Źródło: Isabelle Bricard, Leksykon śmierci wielkich ludzi, op. cit., s. 277.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia

„Rozum na koniu.“

—  Georg Wilhelm Friedrich Hegel filozof niemiecki 1770 - 1831

La raison à cheval. (fr.)
o Napoleonie Bonaparte
Źródło: Tadeusz Kroński, Rozważania wokół Hegla, PWN, Warszawa 1960, s. 489.

Fernando Henrique Cardoso Fotografia
Elihu Root Fotografia

„Jak się czuje koń?“

—  Elihu Root amerykański prawnik i polityk, laureat pokojowej Nagrody Nobla 1845 - 1937

z telegrafu do Williama Tafta, który telegrafował w 1900 z Filipin, że czuje się dobrze i jeździ konno (Root żartobliwie nawiązał do faktu, że Taft ważył ok. 300 funtów, czyli ok. 150 kg)
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN 8301125829, s. 381.

Pokrewne tematy