„Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji.“

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 maja 2022. Historia
Karl Jaspers Fotografia
Karl Jaspers5
niemiecki psychiatra i filozof 1883 - 1969

Podobne cytaty

Tori Amos Fotografia

„Czy ja mam w sobie nietolerancję nietolerancji? Być może.“

—  Tori Amos amerykańska artystka rockowa, wokalistka i pianistka 1963

Wywiady, „Tylko Rock”, wrzesień 2001

Jacek Kuroń Fotografia
Jan Karol I Burbon Fotografia

„Nigdy więcej nie będzie nienawiści i nietolerancji.“

—  Jan Karol I Burbon 1938

w dniu 31 marca 1992 odnośnie stosunków między Hiszpanów i Izraelczyków (Żydzi byli w dawnych czasach prześladowani w Hiszpanii).
Źródło: Tadeusz Pasierbiński, Monarchie świata. Poczet rodów królewskich i książęcych, wyd. Iskry, Warszawa 2002, ISBN 8320717051, s. 58.

Elie Wiesel Fotografia

„Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. (…) A przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność.“

—  Elie Wiesel amerykański pisarz i dziennikarz, noblista w dziedzinie pokoju 1928 - 2016

The opposite of love is not hate, it’s indifference. (…) And the opposite of life is not death, it’s indifference.
Źródło: Dick Staub, The Culturally Savvy Christian http://books.google.pl/books?id=cdFR9iv4kQsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, John Wiley and Sons, 2007, s. 131.

Jerzy Grunwald Fotografia
Paul d'Holbach Fotografia

„Głosić nietolerancję, to podpalać cały świat.“

—  Paul d'Holbach 1723 - 1789

Etokracja, czyli rząd oparty na moralności (1776)

Maria Szyszkowska Fotografia
Wacław Borowy Fotografia

„Był tym, wobec którego niemożliwa była obojętność.“

—  Wacław Borowy polski historyk literatury i krytyk 1890 - 1950

o Stefanie Żeromskim
Źródło: Po śmierci Żeromskiego, 1925

Neil Gaiman Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia

„Obojętność jest dobrym stróżem cierpienia.“

—  Stanisława Fleszarowa-Muskat polska pisarka 1919 - 1989

Przerwa na życie
Źródło: s. 293

Magdalena Środa Fotografia

„W Poznaniu straszy. Straszy ksenofobia, nietolerancja i ich nieodłączny brat – kibol.“

—  Magdalena Środa polska filozof, etyk, działaczka państwowa 1957

Źródło: Grobelny do Środy: Nie straszyć Poznaniem, 31 marca 2011 http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,9354421,Grobelny_do_Srody__Nie_straszyc_Poznaniem.html#ixzz1LZN00mL7

Honoriusz Balzac Fotografia
Henri Frédéric Amiel Fotografia
Anton Czechow Fotografia

„Obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć.“

—  Anton Czechow rosyjski nowelista i dramatopisarz 1860 - 1904

Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. (ros.)
Źródło: Скучная история [w:] Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т., Мocква: Наука, 1977, Т.7. [Рассказы. Повести], 1888–1891, s. 306.

Julius Zeyer Fotografia

„Nienawiść jest bliższa miłości niż lodowata obojętność.“

—  Julius Zeyer 1841 - 1901

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. (czes.)

Jules Michelet Fotografia
Piotr Pawlukiewicz Fotografia

„Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.“

—  Piotr Pawlukiewicz polski duchowny katolicki 1960

Źródło: Kazania radiowe 1992–2002

Pokrewne tematy