„Główną sprawą jest tu to, że objawienie się Boga zostaje upostaciowione w czymś konkretnym, że hostia, a więc konkretny przedmiot, doznawać ma czci boskiej. Kościół mógłby się zadowolić tą zmysłową obecnością Boga; ale skoro tylko zgodzono się na zewnętrzną obecność Boga, zewnętrzność ta staje się nieskończenie rozmaitą, ponieważ potrzeba tej zewnętrznej obecności jest nieskończona. (…) W ten sposób katolicka doktryna transsubstancjacji staje się zarzewiem chrześcijańskiej formy pogaństwa, czyniącej ze świata arenę bezustannej nadprzyrodzonej interwencji, przypominającej relacje między bogami i ludźmi w greckim eposie. Wszędzie więc, w zjawiskach wyróżnionych wyższą łaską, jak stygmaty Chrystusa itd., będziemy mieli do czynienia z obecnością spraw niebieskich, a boskość w poszczególnych wypadkach objawiać się będzie w cudach. Toteż Kościół jest w tych czasach światem cudów, a dla nabożnej gminy wiernych byt naturalny nie jest czymś ostatecznie pewnym.“

Wykłady z filozofii dziejów

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia
Józef Jankowski Fotografia
Teresa z Lisieux Fotografia

„Dziękujemy Panu Bogu za tę kryształową postać, za naszą wspaniałą rodaczkę. Modlimy się, aby Pan Bóg ozdobił ją chwałą ołtarzy, aby Kościół wskazał na nią jako na wielkiego świadka obecności Chrystusa w Kościele.“

—  Edward Nowak 1940

o kandydatce na ołtarze, Służebnicy Bożej Annie Jenke.
Źródło: Henryk Grymuza, Wzór kryształowej postaci http://www.niedziela.pl/artykul/8151/nd/Wzor-krysztalowej-postaci, niedziela.pl, 2002

Waldemar Chrostowski Fotografia
Jorge Semprún Fotografia
Jerzy Pilch Fotografia
Mieczysław Maliński Fotografia
Andrzej Szczypiorski Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
José Saramago Fotografia
Dolindo Ruotolo Fotografia
Kanzō Uchimura Fotografia

„Ja dla Japonii, Japonia dla świata, świat dla Chrystusa, a wszystko dla Boga“

—  Kanzō Uchimura 1861 - 1930

Źródło: Agnieszka Kozyra, Samurajskie chrześcijaństwo, Warszawa 1995, str. 40

Józef Życiński Fotografia

„Nie widzę związków przyczynowych między polską obecnością w Iraku, a spacerami po krużgankach.“

—  Józef Życiński polski duchowny katolicki, arcybiskup lubelski 1948 - 2011

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 3 stycznia 2005

Hanna Krall Fotografia
Czesław Bartnik Fotografia

„Niekatolicki jest też pogląd wielu liberałów katolickich, że Kościół ma być jak klub kawiarniany, że ma się tylko korzyć przed wiedzą tego świata, że nie stoi za nim autorytet Chrystusa, a więc jedynie słucha i rozmawia, nie poucza w imię Boga.“

—  Czesław Bartnik polski teolog, duchowny katolicki, poeta 1929

Źródło: Kościół polski w oczach liberała, naszdziennik.pl, 26 czerwca 2008 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20080626&typ=my&id=my11.txt

Anna Katarzyna Emmerich Fotografia

„Wreszcie z przerażeniem ujrzałam, że do znieważania Jezusa w Najświętszym Sakramencie przyczyniało się także wielu kapłanów rozmaitych stopni hierarchii kościelnej nawet takich, którzy sami mieli się za wierzących i pobożnych. Z wielu tych nieszczęśliwców wspomnę jeden tylko rodzaj. Byli to tacy, którzy wierzyli w obecność żywego Boga w Najświętszym Sakramencie, czcili Go i stosowanie do tego nauczali lud, lecz z tej obecności Boga na ołtarzu niewiele sobie robili, a mianowicie nie starali się i niedbali o pałac, tron, namiot, siedzibę i strój królewski tego Króla Nieba i ziemi, tj. nie starali się utrzymać w porządku i schludności kościoła, ołtarza, tabernakulum, monstrancji żywego Boga; dalej, wszystkich naczyń, sprzętów, ozdób, strojów, wszystkich w ogóle przyborów i rzeczy kościoła, domu Bożego. Wszystko to pozostawiali ci kapłani w opuszczeniu na pastwę pyłu, rdzy, zbutwienia i wieloletniego niechlujstwa, a służbę Bożą, tj. obrzędy religijne odprawiali od niechcenia, opieszale, więc choć jeszcze nie popełniali istotnego świętokradztwa, ale pozbawiali je zewnętrznej godności blasku Bożego.“

—  Anna Katarzyna Emmerich 1774 - 1824

Źródło: Żywot i bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, Wrocław 2012, s. 719n, [cyt. za:] ks. Grzegorz Śniadoch IBP, Msza święta trydencka. Mity i prawda, wydanie II popr. i uzup., Centrum Kultury i Tradycji, Ząbki 2014, s. 159–160.

Pokrewne tematy