„Poeci jednak odchodzą.
Luka powstająca po takim ubytku jest najczęściej odwrotnie proporcjonalna do masy ich twórczości i wprost proporcjonalna do siły ich natężenia.“

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Marcin Rozynek Fotografia
Marcin Rozynek24
polski wokalista rockowy 1971

Podobne cytaty

Isaac Newton Fotografia

„Zmiana pędu jest zawsze proporcjonalna do wywartej siły napędzającej i dokonuje się w kierunku linii prostej, wzdłuż której ta siła działa.“

—  Isaac Newton angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego ciążenia 1643 - 1727

tłum. Sławomir Brzezowski.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

Jarosław Grzędowicz Fotografia
Patricio Carvajal Fotografia
Jerzy Andrzejewski Fotografia
Gustave Le Bon Fotografia
Kazimierz Wyka Fotografia
Józef Ignacy Kraszewski Fotografia

„Siła to wola, kto ma wolę, ten ma siłę. – Jednak najczęściej wola bywa bezsilną…“

—  Józef Ignacy Kraszewski pisarz polski 1812 - 1887

Gdy nie jest prawdziwą; między wolą a zachceniem jest ogromna różnica. Gdy się komu tylko zachciewa, nie zada sobie pracy, by dojść do celu, ale gdy chce...
dialog Zosi i Ludwika
U babuni

Krzysztof Majchrzak Fotografia

„Scena i ekran to nie miejsce na leczenie ubytków osobowości.“

—  Krzysztof Majchrzak aktor polski 1948

Źródło: Jadwiga Polanowska, Z krainy szmiry nie ma powrotu, film.onet.pl, 29 lipca 2002 http://film.onet.pl/wiadomosci/z-krainy-szmiry-nie-ma-powrotu/5vbb7

Saul Bellow Fotografia
Oskar Kokoschka Fotografia
Karol Marks Fotografia
Joanna Szczepkowska Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„(…) urzędnicy najniższego szczebla są kluczową siłą, jednoczącą i wiodącą masy na śmiertelny bój z separatyzmem oraz stabilizującą regiony rolnicze i pasterskie.“

—  Raidi 1938

wypowiedziane 15 listopada 1998.
Źródło: Polityka Chin w Tybecie Walka na śmierć i życie ze starożytną cywilizacją, str. 17 http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/pdf/polityka_chin.pdf

Leopold Tyrmand Fotografia
Edward Norton Fotografia
Josif Brodski Fotografia

Pokrewne tematy