„Miłość nie waha się nigdy – by osiągnąć swój cel depcze wszystko inne. Biada słabym!“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia

Podobne cytaty

Sofokles Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Nauka staje się niebezpieczna jedynie wtedy, gdy wyobraża sobie, że osiągnęła swój cel.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Napoleon Hill Fotografia

„Każdy byt działa jedynie po to, aby przez swe działanie osiągnąć właściwą sobie doskonałość, a tym samym [urzeczywistnić] swój cel, którym jest być obrazem Boga.“

—  Étienne Gilson filozof francuski, historyk filozofii 1884 - 1978

Źródło: Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960, s. 484, za: Stanisław Gałkowski, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, s. 59.

Edward Gierek Fotografia

„Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć… Jak? Pomożecie?… No.“

—  Edward Gierek polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR 1913 - 2001

podczas spotkania w Stoczni Gdańskiej 25 stycznia 1971.

Masutatsu Ōyama Fotografia
Władimir Sołowjow Fotografia
Friedrich August von Hayek Fotografia
Julia Kamińska Fotografia

„Aktorstwo nigdy nie było dla mnie ostatecznym celem.“

—  Julia Kamińska polska aktorka 1987

Źródło: „Świat kobiety” nr 3, 2009

Irena Jurgielewiczowa Fotografia
Robert Cialdini Fotografia

„Im bliżej celu jest człowiek, tym większy wysiłek jest gotów podjąć, by cel ten osiągnąć.“

—  Robert Cialdini amerykański psycholog 1945

Tak! 50 sekretów nauki perswazji

Salvador Dalí Fotografia

„Nie obawiaj się doskonałości. Nigdy jej nie osiągniesz!“

—  Salvador Dalí malarz hiszpański 1904 - 1989

Pozostałe
Źródło: Ewa Nikadem-Malinowska, Poezja i myśl. Twórczość Josifa Brodskiego jako fakt europejskiego dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2004, s. 71.

Dmitrij Głuchowski Fotografia
Novalis Fotografia
Heraklit z Efezu Fotografia
Ralph Waldo Emerson Fotografia

„Nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego bez entuzjazmu.“

—  Ralph Waldo Emerson filozof amerykański 1803 - 1882

Nothing great was ever achieved without enthusiasm. (ang.)
Cytaty z esejów
Źródło: Circles w: Self-Reliance w: Essays: First Series (1841)

„6. Nigdy nie próbuj udowadniać swego Oświecenia (osiągnięcia Tattvy) przez atrakcyjne słowa; będąc samemu pomieszanym, nie siej zamętu wśród innych.“

—  Dharma Sangha 1990

11 Przykazań Miłości
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/229-teahings

Benjamin Franklin Fotografia
Muhammad Ali Jinnah Fotografia

„Z wielkim szacunkiem dla Gandhiego i tych, którzy myślą jak on, muszę powiedzieć temu Zgromadzeniu, że nigdy nie osiągniecie swojej niepodległości bez rozlewu krwi.“

—  Muhammad Ali Jinnah 1876 - 1948

podczas sesji Indyjskiego Kongresu Narodowego w grudniu 1920 w Nagpurze.
Źródło: Durga Das, Indie. Od Curzona do Nehru i później, India EU Council, Warszawa 2009, str. 81

Pokrewne tematy