„Nieszczęśliwi małżonkowie, co się tylko kochają, przyjaźń z miłością złączone potrzebniejsza im w życiu.“

—  Platon

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2021. Historia
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof -427 - -347 p. n. e.

Podobne cytaty

Friedrich Nietzsche Fotografia

„Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni.“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Jaroslav Durych Fotografia
Silvio Pellico Fotografia

„Małżeństwo może być szczęśliwym pod tym tylko warunkiem, gdy każdy z dwojga małżonków przyjmie sobie za największy obowiązek to niezmienne postanowienie: „Chcę kochać i szanować zawsze serce, pod którego władzę swoje oddałem.”“

—  Silvio Pellico 1789 - 1854

Un matrimonio può solo essere felice a questo patto; ciascun de’due sposi dee prescriversi per primo dovere questa inalterabile risoluzione: „Voglio amare ed onorare per sempre il cuore cui ho data padronanza sul mio.” (wł.)
Źródło: Dei doveri degli uomini

Jan Nepomucen Kamiński Fotografia
Jean Rostand Fotografia
Edmond Rostand Fotografia
Joanna Brodzik Fotografia
Roman Bratny Fotografia
Selma Lagerlöf Fotografia
Henryk Sienkiewicz Fotografia
Alfred Aleksander Konar Fotografia
Léon Bloy Fotografia
Katarzyna Grochola Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia
Piotr Skarga (kaznodzieja) Fotografia

Pokrewne tematy