„Kościół wnosi swój wkład w budownictwo narodowe. Każdy chrześcijanin, dlatego, że jest chrześcijaninem, ma obowiązek miłości do swego kraju, opowiadania się za dobrem wspólnym i uczestnictwa w budowie kraju. Ale powinien to czynić, pozostając wierny swoim przekonaniom, wierny Chrystusowi.“

Źródło: Jan Paweł II w Afryce, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985, s. 402–403.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Marcin Luter Fotografia

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Girolamo Savonarola Fotografia

„Życie chrześcijanina, który pełen miłości Chrystusowej niczego się nie obawia, nawet śmierci, jest bezgranicznie szczęśliwe.“

—  Girolamo Savonarola dominikanin włoski, reformator religijny 1452 - 1498

Źródło: Adam Ostrowski, Savonarola, op. cit., s. 20.

Gerhard Schröder Fotografia

„Żaden obywatel Niemiec nie musi wstydzić się wkładu swego kraju w utrzymanie pokoju.“

—  Gerhard Schröder niemiecki polityk, kanclerz RFN 1944

Źródło: PAP, 14 lutego 2003

Robert Baden-Powell Fotografia

„We wszystkim więc co czynicie, pamiętajcie przede wszystkim o swoim kraju.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting

„Opowiadam o swoim świecie językiem, który sama stworzyłam. Realizuję spektakle teatralne za pomocą tańca, a więc muszę być wierna sobie, swojemu przesłaniu. To ono powinno być latarnią morską każdego artysty.“

—  Izadora Weiss

Źródło: Przemysław Gulda, Opowiadam o swoim świecie językiem, który sama stworzyłam, Gazeta Wyborcza Trójmiasto online, 23 października 2014 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/191172,druk.html

Jan XXIII Fotografia
Edward I Długonogi Fotografia

„Bądź zawsze wierny swemu słowu.“

—  Edward I Długonogi król Anglii 1239 - 1307

Keep troth... (ang.)
dewiza króla.
Źródło: André Maurois, Dzieje Anglii, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1957, tłum. Wacław Rogowicz, s. 148.

Danny Aiello Fotografia

„Jestem wierny swojemu miastu jak pies.“

—  Danny Aiello amerykański aktor 1933 - 2019

o Nowym Jorku
Źródło: „Tele Tydzień”, nr 2, 8 stycznia 2007

Kalākaua Fotografia

„Prawdziwi synowie Hawajów, pozostańcie wierni swemu królowi, swemu panu, swemu władcy.“

—  Kalākaua 1836 - 1891

fragment Hawai’i Pono’i, który w 1874 przyjęto jako hymn Królestwa Hawajów (od 1967 obowiązuje w dalszym ciągu).
Źródło: Maciej Makarewicz, Kalākaua. Tańczący z kurtyzanami, „Focus Historia” nr 11 (91)/2014 (listopad), s. 70.

John Acton Fotografia
Krzysztof Pieczyński Fotografia
Orson Scott Card Fotografia
Bertrand Russell Fotografia
Alojzije Stepinac Fotografia

„Młode państwo [chorwackie] pokazuje wszak przy każdej okazji, że chce pozostać wierne swoim wspaniałym tradycjom katolickim i że w tym zakątku Ziemi pragnie otworzyć przed Kościołem katolickim lepsze, jaśniejsze perspektywy.“

—  Alojzije Stepinac chorwacki duchowny katolicki, prymas Chorwacji i błogosławionykatolicki 1898 - 1960

Źródło: Karlheinz Deschner, Polityka papieska w XX wieku, t. 2, tłum. Robert Stiller, wyd. Uraeus, Warszawa 2006, s. 177–178.

Pius IX Fotografia

„Ten, kto odrzuca Tron Piotrowy, jest błędnie przekonany o swoim udziale w Kościele Chrystusowym.“

—  Pius IX papież 1792 - 1878

Źródło: encyklika Quartus supra

Jan Englert Fotografia

„Najważniejsze to się trzymać swojej ścieżki. Być wiernym sobie. Iść do celu. Choć nie za wszelką cenę.“

—  Jan Englert aktor polski 1943

Źródło: „Tele Tydzień” nr 19, 7 maja 2007

Angela Merkel Fotografia

„Autentyczny reprezentant interesów swojego kraju. Kochał swój kraj, był wojowniczym Europejczykiem.“

—  Angela Merkel niemiecka polityk 1954

o prezydencie RP Lechu Kaczyńskim, po tragedii w Smoleńsku.
Źródło: Lech Kaczyński https://fakty.interia.pl/raporty/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/aktualnosci/news-lech-kaczynski,nId,878036, interia.pl, 13 kwietnia 2010.

Girolamo Savonarola Fotografia

„Chrześcijanin (…) nie powinien się troszczyć o wzbogacenie swoich dzieci, ale wcale nie powinien ich wzbogacić. Albowiem, jeśli będą dobre, nie będą dbać o bogactwa ani też ich potrzebować, jeśli złe zaś, dobrą rzeczą będzie, że nie są bogate, by tyle złego nie mogły uczynić, ile by chciały.“

—  Girolamo Savonarola dominikanin włoski, reformator religijny 1452 - 1498

Źródło: Dziesięć reguł, których przestrzegać należy w czasie cierpienia [w:] O miłości Jezusa i inne pisma, przeł. Agnieszka Kuciak, Wydawnictwo AA, s. 169.

Pokrewne tematy