„Materialna pozycja możnych opierała się głównie na udziale w dochodach z danin publicznych, który im przysługiwał z tytułu sprawowania wysokich urzędów. Mianowanie, odwoływanie, przenoszenie, awansowanie urzędników było niekwestionowaną prerogatywą panującego. Uważano jednak, że powinien on dobierać kandydatów wyłącznie z kręgu arystokracji, która w związku z tym traktowała daniny ludności na rzecz państwa jako dobro wspólne. Uszczuplanie tego dobra przez immunitet natrafiało więc na trudny do przezwyciężenia opór, gdyż sprzeciw bezpośrednio poszkodowanego dostojnika znajdował przychylny oddźwięk w szerokich kręgach grupy rządzącej.“

Barbarzyńska Europa

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 16 lutego 2021. Historia

Podobne cytaty

Armand Jean Richelieu Fotografia
Georg Simmel Fotografia
Ambrose Bierce Fotografia
Władimir Putin Fotografia
Hanna Gronkiewicz-Waltz Fotografia
Stanisław Wyspiański Fotografia

„Oni nic nie widzą, niczym się nie interesują. Widzą tylko materialny byt, dochody, pozycje, stanowiska, nie rozumieją żadnych naszych idei.“

—  Stanisław Wyspiański polski dramatopisarz, poeta, malarz, grafik, architekt 1869 - 1907

o społeczności Krakowa.
Cytaty z korespondencji
Źródło: Aleksander B. Skotnicki, Historia krótkiego życia naznaczonego piętnem nieuleczalnej choroby, „Alma Mater” nr specjalny, 2007, s. 80.

Lech Kaczyński Fotografia

„Unia jest – i musi pozostać – silnym związkiem, ale wyłącznie państw narodowych.“

—  Lech Kaczyński polski polityk, prezydent Polski 1949 - 2010

Źródło: Maciej Chojnowski, Marek Krukowski, Warto być Polakiem. Prezydent Lech Kaczyński, op. cit., s. 32.

Thorstein Veblen Fotografia
Nikos Anastasiadis Fotografia

„Cypr jest suwerennym państwem i tak powinien być traktowany.“

—  Nikos Anastasiadis cypryjski polityk 1946

w rozmowie z Damianem Roderickiem Toddem.
Źródło: Philippe Juvin, Dżihad przeciw Europie, „Gazeta Wyborcza” nr 33, 10 lutego 2015, s. 11.

Paweł Szałamacha Fotografia

„Propozycja IS zakłada ponadto zastąpienie obecnego podatku dochodowego od osób fizycznych podatkiem od funduszu płac. Danina ta nałożona byłaby na przedsiębiorców, a podlegałyby jej wszelkie wypłaty na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.“

—  Paweł Szałamacha polski działacz państwowy, prawnik 1969

Źródło: Daniny publiczne w Polsce – zwrot w kierunku rozwiązań wolnościowych http://www.sobieski.org.pl/daniny-publiczne-w-polsce-zwrot-w-kierunku-rozwiazan-wolnosciowych/, Instytut Sobieskiego, 6 maja 2004.

Tomasz z Akwinu Fotografia

„Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Suma teologii
Źródło: I – II, q. 90, a. 4; za: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 139.

Stephen King Fotografia
Władysław Gomułka Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
George Orwell Fotografia

„Państwa totalitarne to rodzaj teokracji, w których kasty rządzące, w celu utrzymania swojej pozycji, przypisują sobie boską nieomylność.“

—  George Orwell pisarz i publicysta angielski 1903 - 1950

A totalitarian state is in effect a theocracy, and its ruling caste, in order to keep its position, has to be thought of as infallible. (ang.)
Źródło: The Prevention of Literature http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/o79e/part46.html, 1946

Frantz Fanon Fotografia

„Embrionalny proletariat miejski jest grupą względnie uprzywilejowaną. W państwach kolonialnych klasa robotnicza ma wszystko do stracenia… tramwajarze, taksówkarze, górnicy, stoczniowcy, tłumacze, pielęgniarki… są to elementy, które w związku ze swą uprzywilejowaną pozycją w systemie, stanowią właściwie rodzaj frakcji burżuazyjnej…“

—  Frantz Fanon lekarz psychiatra, pisarz i działacz polityczny 1925 - 1961

Źródło: Adam W. Jelonek, Korzenie intelektualne i ideologiczne ruchu Czerwonych Khmerów http://web.archive.org/20110513221656/trzeciswiat.wordpress.com/2011/04/29/korzenie-intelektualne-i-ideologiczne-ruchu-czerwonych-khmerow/

Bogdan Borusewicz Fotografia

„Ojciec Rydzyk ma wpływ na mianowanie ambasadorów, członków spółek skarbu państwa. To jest dla mnie nie do przyjęcia.“

—  Bogdan Borusewicz polski polityk i działacz związkowy 1949

Źródło: wywiad dla „Gazety Wyborczej”, 29 września 2007 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4532137.html

Pokrewne tematy