„Mechanizm: Bez pomocy sznurka ani rusz figurka.“

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Tadeusz Fangrat Fotografia
Tadeusz Fangrat90
poeta polski, satyryk, tłumacz literatury węgierskiej 1912 - 1993

Podobne cytaty

Michał Choromański Fotografia

„Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku.“

—  Michał Choromański pisarz polski 1904 - 1972

Źródło: Małgorzata Kita, Edward Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, PWN, Warszawa 2004, s. 135.

Włodzimierz Lenin Fotografia

„Kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

Inne cytaty
Źródło: Tadeusz Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, 2012, s. 175.

Valeriu Butulescu Fotografia

„Istnieją marionetki, które same pociągają za swoje sznurki.“

—  Valeriu Butulescu poeta rumuński, aforysta, polityk 1953

Źródło: „Przekrój”, wydania 27–38, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1998.

Alan Moore Fotografia
André Gide Fotografia
Zhou Weihui Fotografia
Aleksandra Konieczna Fotografia

„Agatha Christie to zegarmistrzowski mechanizm.“

—  Aleksandra Konieczna polska aktorka, reżyser teatralny 1965

Źródło: Michał Smolis, Nie cenię Szekspira, „Dziennik”, 2 października 2007 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/ncsz.htm

Kinga Göncz Fotografia

„Najważniejszym dorobkiem UE jest to, że dzięki swym wartościom zdołała ona wypracować mechanizm rozwiązywania, za pomocą demokratycznych ram mających oparcie w państwie prawa, konfliktów, które w przeszłości mogły być rozwiązane jedynie kosztem znacznego cierpienia ludzi.“

—  Kinga Göncz węgierska działaczka polityczna 1947

podczas debaty o konstytucji węgierskiej w PE, 8 czerwca 2011.
Źródło: 11. Zmieniona konstytucja węgierska (debata), europarl.europa.eu, 8 czerwca 2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110608+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL

„On nie wymaga luksusów, nie piastuje godności, lecz nie jest skromny. Nie chce być szarą eminencją i skrycie pociągać za sznurki. Ma być widać, że to on wydaje rozkazy.“

—  Ernest Skalski 1935

o Jarosławie Kaczyńskim
Źródło: E. Skalski: Testament Stalina... http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1206, monitorkonstytucyjny.eu, 9 sierpnia 2017.

Shirdi Sai Baba Fotografia

„Przyciągnę do siebie swojego człowieka, niczym wróbla uwiązanego na sznurku, choćby nie wiem jak daleko odleciał.“

—  Shirdi Sai Baba 1835 - 1918

Źródło: S.P. Ruhela, Sai Baba z Shirdi. Mistrz uniwersalny, Bydgoszcz 2004, s. 102.

Witold Gombrowicz Fotografia
Sidonie-Gabrielle Colette Fotografia
Tadeusz Breza Fotografia

„Kuria jest labiryntem. Mechanizmem z setką, tysiącem niewiadomych.“

—  Tadeusz Breza 1905 - 1970

Postać: ks. de Vos do bohatera powieści
Urząd (1960)
Źródło: s. 176

Jonathan Carroll Fotografia
Madonna Fotografia
Karol Irzykowski Fotografia

„Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Aforyzmy
Źródło: s. 26

Stanisław Moskal Fotografia

Pokrewne tematy