„To, co buduję historycznie, nie jest rezultatem krytyki i spekulacji, lecz fantazji, która chce wypełnić luki wyobrażenia. Historia jest dla mnie zawsze jeszcze przeważnie poezją; jest dla mnie szeregiem najpiękniejszych kompozycji malarskich.“

Kultura Odrodzenia we Włoszech (1860)

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Matthew Arnold Fotografia

„Poezja jest krytyką życia z uwzględnieniem warunków ustalonych dla takiej krytyki przez prawa poetyckiej prawdy i poetyckiego piękna.“

—  Matthew Arnold angielski poeta i krytyk 1822 - 1888

[Poetry] a critisism of life under the conditions fixed for such a critisism by the laws of poetic truth and poetic beauty. (ang.)
Źródło: The Study of Poetry, 1880

Tadeusz Peiper Fotografia

„Poezja to tworzenie pięknych zdań. Poezja to tworzenie pięknych zdań. Poezja to tworzenie pięknych zdań. Dobra poezja zawsze była – tym.“

—  Tadeusz Peiper polski poeta, krytyk literacki, teoretyk poezji 1891 - 1969

Nowe usta (1925)
Źródło: s. 340 (podkreślenia Peipera)

Ludwig von Mises Fotografia
Witold Dederko Fotografia
Jan Smuts Fotografia

„Polska była historyczną porażką i zawsze nią pozostanie, i w tym traktacie próbowaliśmy odwrócić werdykt historii.“

—  Jan Smuts 1870 - 1950

fragment protokołu z zebrania delegacji brytyjskiej z dnia 1 czerwca 1919, które odbyło się w Paryżu. Wypowiedź udzielona w reakcji na propozycję przekazania Górnego Śląska Polsce.
Źródło: Joseph M. Zielinski, The Politics of Appeasement: Great Britain, Germany and the Upper Silesian Plebiscite, 2010, s. 59.

Jerzy Duda-Gracz Fotografia
Abel Korzeniowski Fotografia

„Wywodzę się z tradycyjnej szkoły krakowskiej, gdzie barwa była zawsze integralną częścią kompozycji.“

—  Abel Korzeniowski kompozytor polski 1972

Źródło: Olgierd Wojtkowiak, Specjalnie dla Stopklatki – Abel Korzeniowski, stopklatka.pl, 29 września 2000 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=928

Herbert Hoover Fotografia

„Naczelnym zadaniem historii jest budowanie lepszego świata. Historia inspiruje tych, którzy szukają pokoju.“

—  Herbert Hoover amerykański polityk, prezydent USA 1874 - 1964

Źródło: 1000 dolarów za porcję ryżu i kakao. Słynny obiad Herberta Hoovera https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-1000-dolarow-za-porcje-ryzu-i-kakao-slynny-obiad-herberta-ho,nId,2645605, rmf24.pl, 17 października 2018.

Tomasz Merta Fotografia
Henryk Gulbinowicz Fotografia
Anna Janko Fotografia

„Pod poszewką poezji zawsze tkwi ból.“

—  Anna Janko polska poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki 1957

Dziewczyna z zapałkami

Michał Heller Fotografia
Antoni Jackowski Fotografia
Ryszard Franciszek Makowski Fotografia
Jan Parandowski Fotografia

„Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba. Wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna.“

—  Jan Parandowski polski pisarz, eseista i tłumacz 1895 - 1978

Godzina śródziemnomorska
Źródło: s. 192

Leopold Tyrmand Fotografia
Carlos Ruiz Zafón Fotografia

Pokrewne tematy