„rząd rewolucyjny jest pojęciem zawierającym sprzeczności; przymiotnik „rewolucyjny” oznacza coś takiego, co z żadnym rządem nie może mieć wspólnego; wyraz „rząd” oznacza porządek, którego rewolucja jest negacją; nie ma zatem potrzeby tworzenia rządy rewolucyjnego, nawet w przejściowej epoce.“

Rewolucja

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Fethullah Gülen Fotografia

„Rząd oznacza sprawiedliwość i publiczny porządek. Nie można mówić o rządzie, w którym nie mają one miejsca.“

—  Fethullah Gülen 1941

Government means justice and public order. We cannot speak of government where these do not exist. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Aleksander Ignacy Wielopolski Fotografia

„Rządów żadnych w rządzie nie uznam.“

—  Aleksander Ignacy Wielopolski polski polityk konserwatywny 1803 - 1877

do duchowieństwa warszawskiego, 2 kwietnia 1861
Źródło: Z. Stankiewicz, Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967, s. 141.

Juan Lechín Oquendo Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

Inne cytaty
Źródło: Antoni Szczuciński, Idea i doświadczenie…, op. cit., s. 41.

Charles Bukowski Fotografia

„Czy są dobrzy i źli faceci? Tacy, którzy zawsze kłamią, i tacy, którzy nie kłamią nigdy? Czy są dobre rządy i złe rządy? Nie, są tylko złe rządy i rządy jeszcze gorsze.“

—  Charles Bukowski amerykański poeta i powieściopisarz 1920 - 1994

Tom Najpiękniejsza dziewczyna w mieście (1967), Polityka, czyli rypanie kota w tyłek

Alexis de Tocqueville Fotografia
Edward Abramowski Fotografia

„Negacja państwa w życiu indywidualnym, uznawanie istotne pojęcia rewolucyjnego byłoby wyrzeczeniem się tych wszystkich czynności, gdzie państwo jest potrzebne i wstrzymaniem się od wszelkiej pomocy udzielanej jego funkcjom.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Etyka a rewolucja w: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/307, Warszawa 1924

Margaret Thatcher Fotografia
Sayyid Qutb Fotografia

„Rząd, który nie ma zobowiązań wobec żadnego prawa, przestaje być legalnym rządem.“

—  Sayyid Qutb 1906 - 1966

Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.

Errico Malatesta Fotografia
Pierre Ramus Fotografia
Joseph E. Stiglitz Fotografia

„Kto przeprowadził rewolucję internetową i biotechnologiczną? Rząd, nie sektor prywatny.“

—  Joseph E. Stiglitz ekonomista amerykański, noblista 1943

Źródło: gospodarka.gazeta.pl, 20 stycznia 2007 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,3862752.html

Maximilien de Robespierre Fotografia

„Rząd w rewolucji jest despotyzmem wolności przeciwko tyranii.“

—  Maximilien de Robespierre polityk francuski 1758 - 1794

Le gouvernement de la révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. (fr.)
z Sur les principes de morale politique, przemówienia do Konwentu Narodowego, 5 lutego 1794.

Józef Piłsudski Fotografia
Michał Kamiński Fotografia

„Nie będzie żadnej falandyzacji prawa w walce z rządem.“

—  Michał Kamiński polityk polski 1972

konferencja prasowa 25 października 2007; chwilę wcześniej przekonywał dziennikarzy, że prezydent Lech Kaczyński nie będzie zwalczać rządu Donalda Tuska.

Milton Friedman Fotografia

„Rząd nie rozwiązuje problemów, rząd je tworzy.“

—  Milton Friedman ekonomista amerykański, noblista 1912 - 2006

Jerzy Urban Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Albert Camus Fotografia

„Odebranie wolności jest jednym i tym samym pod rządami Franco i pod rządami Stalina.“

—  Albert Camus francuski pisarz, noblista 1913 - 1960

w listopadzie 1948.
Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności…, op. cit., s. 151.

Pokrewne tematy