„Chcecie być silni, by walczyć przeciw diabłu i jego pokusom? Kochajcie Kościół, czcijcie Najwyższego Pasterza, korzystajcie z sakramentów św. Odwiedzajcie często Pana Jezusa ukrytego w tabernakulum, miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Matki, ofiarujcie Jej wasze serce, a przezwyciężycie trudności i pokusy świata.“

—  Jan Bosko

Źródło: Vademecum Katolika na rok 2019.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2020. Historia
Jan Bosko Fotografia
Jan Bosko37
włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

Podobne cytaty

Zygmunt Gorazdowski Fotografia

„W smutkach, pokusach i niebezpieczeństwach kieruj swą myśl do Pana Jezusa i Jego Matki Najświętszej.“

—  Zygmunt Gorazdowski polski duchowny katolicki, święty Kościoła katolickiego 1845 - 1920

Źródło: Zygmunt Gorazdowski (św.): Pamiętaj, że kto nie postępuje naprzód, ten się cofa http://skarbykosciola.pl/xx-wiek/zygmunt-gorazdowski-pamietaj-ze-kto-nie-postepuje-naprzod-ten-sie-cofa/

Róża Kolumba Białecka Fotografia

„Miejcie nabożeństwo tkliwe, dziecinne do Matki Najświętszej – to Opiekunka nasza szczególniejsza. Niech to Zgromadzenie odznacza się tym podwójnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i do Matki Najświętszej.“

—  Róża Kolumba Białecka założycielka zakonu Dominikanek w Polsce 1838 - 1887

Zalecenia dla sióstr Róży Kolumby Białeckiej.
Źródło: s. Kordiana Renata Mróz OP – Czcigodna Sługa Boża Matka Kolumba Białecka – droga do świętości http://web.archive.org/web/20160305004215/http://dominikanki.pl/duszpasterstwo-powolan/okruszyna/archiwum-okruszyny/2011/Marzec-2011-186_1186

Jan Maria Vianney Fotografia

„Przeciw pokusie są konieczne absolutnie trzy rzeczy: modlitwa, aby nas oświecić; sakramenty, aby nas umocnić, i czujność, aby nas ustrzec.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 205.

Rozalia Celakówna Fotografia

„Od Pierwszej Komunii Świętej Pan Jezus wlał w me serce szczególniejszą miłość ku Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Maryi Pannie.“

—  Rozalia Celakówna polska pielęgniarka 1901 - 1944

wspomnienia po Pierwszej Komunii Świętej.
Źródło: Małgorzata Czepiel: Rozalia Celakówna. Pisma, op. cit., s. 25.

Róża Kolumba Białecka Fotografia

„O Jezu drogi w Najświętszym Sakramencie, Ciebie chcę mieć zawsze na celu i jedynie dla miłości Twojej świętej wszystko czynić i cierpieć. W tej intencji wszystko do śmierci Ci ofiaruję.“

—  Róża Kolumba Białecka założycielka zakonu Dominikanek w Polsce 1838 - 1887

Myśli Róży Kolumby Białeckiej.
Źródło: s. Kordiana Renata Mróz OP – Czcigodna Sługa Boża Matka Kolumba Białecka – droga do świętości http://web.archive.org/web/20160305004215/http://dominikanki.pl/duszpasterstwo-powolan/okruszyna/archiwum-okruszyny/2011/Marzec-2011-186_1186

Adam Chmielowski Fotografia
Maria Valtorta Fotografia
Bernard Alojzy Łubieński Fotografia

„Nabożeństwo do Matki Boskiej sprawi, że i najemnik stanie się dobrym pasterzem.“

—  Bernard Alojzy Łubieński polski duchowny katolicki, misjonarz, kaznodzieja, redemptorysta 1846 - 1933

Wierny dobrym pasterzem.
Źródło: Ks. Stanisław Piech: Ojca Bernarda Łubieńskiego zawierzenie Bogurodzicy. (PDF), cejsh.icm.edu.pl, s. 226 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_1418/c/1418-1314.pdf

Paulo Coelho Fotografia
Stanisław Papczyński Fotografia

„I któż się nie zgodzi z tym, że ołtarzem Boga Najwyższego jest serce człowieka i to szczególnie pobożnego? Bo jak na ołtarzu materialnej świątyni jest zawsze Bóg ukryty w Najświętszej Eucharystii, tak samo jest i w oddanym Mu sercu.“

—  Stanisław Papczyński zakonnik polski, założyciel katolickiego zgromadzenia marianów 1631 - 1701

Wskazania (Pamiętaj, że jesteś Bożą świątynią).
Źródło: o. Stanisław Papczyński MIC – Duchowe wskazania., s. 57 http://www.stanislawpapczynski.org/assets/pdfs/duchowe_pl.pdf

Dmitrij Głuchowski Fotografia

„Piękno kocha cień, bo w cieniu rodzi się pokusa.“

—  Dmitrij Głuchowski rosyjski dziennikarz i pisarz 1979

Futu.re
Źródło: rozdział 1, Horyzonty

Fernando Ribeiro Fotografia

„Uwielbiam książki i kocham czytać. A kiedy dużo czytasz, pojawia się pokusa, żeby coś napisać.“

—  Fernando Ribeiro 1974

Źródło: Fernando Ribeiro – Moonspell (wokal), rockmetal.pl, 21 czerwca 2012 http://www.rockmetal.pl/wywiady/moonspell-fernando.ribeiro.12.html?strona=4

Marcel Achard Fotografia
Ola Afolabi Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Konstanty Gaszyński Fotografia

„I sam Katon by upadł w tych pokus przepaście,
Zwłaszcza gdyby się kochał i miał lat szesnaście.“

—  Konstanty Gaszyński, książka Poezje

Źródło: Sielanka młodości w: Poezje, wyd. F. A. Brockhaus, Lipsk 1868, s. 5.

Marcel Lefebvre Fotografia

„Pokusa jest najsurowszym egzaminatorem moralności.“

—  Kazimierz Chyła

Źródło: Współczesna aforystyka polska, op. cit.

Karolina Kózka Fotografia

Pokrewne tematy