„A kívánság enyém, az vagyok én,
ez a lobogó, betöltő, boldog kívánság.
Áhítozás.
Köszönöm, akkor is, ha csak ennyi.“

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
kívánság
Balla Zsófia fénykép
Balla Zsófia5
magyar költő 1949

Hasonló idézetek

Stephen King fénykép
Antoine de Saint-Exupéry fénykép
John Steinbeck fénykép
Paulo Coelho fénykép
Henry Kissinger fénykép
Weöres Sándor fénykép

„Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se légy.“

—  Weöres Sándor magyar költő, író, műfordító, könyvtáros, irodalomtudós 1913 - 1989

Will Durant fénykép
René Descartes fénykép

„… inkább magamat győzzem le, mint a sorsot, inkább kívánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét …“

—  René Descartes francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650) 1596 - 1650

Neki tulajdonított idézetek

Selye János fénykép

„Igazságtalan támadás esetén ugyancsak nehéz legyőzni a boszúvágyat, ami abból a természetes kívánságból fakad, hogy megmutassuk nem tanácsos újjat húzni velünk.“

—  Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus 1907 - 1982

Idézetek műveiből, Stressz szorongás nélkül

René Descartes fénykép
Epiktétosz fénykép
Ho Si Minh fénykép
Johannes Kepler fénykép
Szabó Lőrinc fénykép
Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Mikes Kelemen fénykép

„Kedves néném, nemcsak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk éppen olyan. Mennyi urakot, nemesembereket temettünk már el, kit egy, kit más esztendőben, úgyannyira, hogy már csak ketten maradtunk volt Zay úrral. Az Isten azt is kivevé a bujdosásból 22 octobris. Már most egyedül maradtam a bujdosók közül… … Micsodás a világ! Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt és vagyon mindnyájunkkal. Egész predikációt csinálhatnék a siralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek hegyére nem megyünk… … Az első levelemet, amidőn a nénémnek írtam, huszonhét esztendős voltam, eztet pedig hatvankilencedikbe írom; ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásba töltöttem. A haszontalant nem kelletett volna mondanom, mert az Isten rendelésiben nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségire rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvességünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált és az üdvességet, és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Amen.“

—  Mikes Kelemen, könyv Törökországi levelek

207. levél, Rodostó, 20. decembris 1758. A „Leveleskönyv“-ben az utolsó levél
Törökországi levelek

Kapcsolódó témák