„Az őrültek, éppúgy, mint a gyerekek, nem tágítanak, amíg nem teljesül a kívánságuk.“

Híresebb idézetei

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
kívánság
Paulo Coelho fénykép
Paulo Coelho123
1947

Hasonló idézetek

Antoine de Saint-Exupéry fénykép
Stephen King fénykép

„A kívánságból többnyire megismerszik az ember.“

—  Stephen King, könyv A halálsoron

A halálsoron (1996)

Balla Zsófia fénykép
John Steinbeck fénykép
Weöres Sándor fénykép

„Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se légy.“

—  Weöres Sándor magyar költő, író, műfordító, könyvtáros, irodalomtudós 1913 - 1989

René Descartes fénykép

„… inkább magamat győzzem le, mint a sorsot, inkább kívánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét …“

—  René Descartes francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650) 1596 - 1650

Neki tulajdonított idézetek

Will Durant fénykép
Johannes Kepler fénykép
Selye János fénykép

„Igazságtalan támadás esetén ugyancsak nehéz legyőzni a boszúvágyat, ami abból a természetes kívánságból fakad, hogy megmutassuk nem tanácsos újjat húzni velünk.“

—  Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus 1907 - 1982

Idézetek műveiből, Stressz szorongás nélkül

René Descartes fénykép
Epiktétosz fénykép
Henry Kissinger fénykép
Ho Si Minh fénykép
Szabó Lőrinc fénykép
Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Mikes Kelemen fénykép

„Kedves néném, nemcsak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk éppen olyan. Mennyi urakot, nemesembereket temettünk már el, kit egy, kit más esztendőben, úgyannyira, hogy már csak ketten maradtunk volt Zay úrral. Az Isten azt is kivevé a bujdosásból 22 octobris. Már most egyedül maradtam a bujdosók közül… … Micsodás a világ! Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt és vagyon mindnyájunkkal. Egész predikációt csinálhatnék a siralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek hegyére nem megyünk… … Az első levelemet, amidőn a nénémnek írtam, huszonhét esztendős voltam, eztet pedig hatvankilencedikbe írom; ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásba töltöttem. A haszontalant nem kelletett volna mondanom, mert az Isten rendelésiben nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségire rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvességünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált és az üdvességet, és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Amen.“

—  Mikes Kelemen, könyv Törökországi levelek

207. levél, Rodostó, 20. decembris 1758. A „Leveleskönyv“-ben az utolsó levél
Törökországi levelek

Kapcsolódó témák