„Egy élő fát pontosan úgy kellene „szellemi szemmel” látnunk, ahogyan kivágott állapotban a „szív” köré nőtt évgyűrűi megmutatkoznak. Egy folytonos, koncentrikus körökben való áradást kellene megtapasztalni: az Idő benső természetéről „beszélne” a Fa annak, aki „meghallgatná”. Mint midőn egy becsapódó kő a nyugodt vízfelszínt mozgásba hozza, elbeszélné a „Bűnbeesést” és a szertegyűrűző Élet „láthatatlan történetét”. Sokat elmond a mai emberről az a mód, ahogyan a fákhoz viszonyul, s mint mindent – beleértve saját magát is –, naivan a „termelésbe” vonja.“

„Kelta” Zöld
Esszé-idézetek

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem

Hasonló idézetek

Mahatma Gandhi fénykép

„Sok idő eltelik míg a szeretet törvénye a nemzetközi viszonyokban is megmutatkozik. Az államgépezet az emberek szívei közé férkőzik, és elrejti őket.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: It may be long before the law of love will be recognized in international affairs. The machineries of government stand between and hide the hearts of one people from those of another.

Paulo Coelho fénykép
Antoine de Saint-Exupéry fénykép
George Gordon Byron fénykép

„Körül vagyok véve lelkészekkel és metodistákkal, de mint látni fogod nem fertőztek meg mániájukkal.“

—  George Gordon Byron angol költő, író 1788 - 1824

Eredeti: from Rufus K. Noyes, Views of Religion, also James A. Haught, ed., 2000 Years of Disbelief

Antoine de Saint-Exupéry fénykép
Böjte Csaba fénykép
Joszif Alekszandrovics Brodszkij fénykép
Orosz László Wladimir fénykép
Anatole France fénykép
Abraham Lincoln fénykép

„Az állatok jogait ugyanúgy védelmezem, ahogyan az emberi jogokat is. Ez a teljes emberi élet útja.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Stephen King fénykép
Jean Cocteau fénykép
Richard Nixon fénykép
Stephen King fénykép
C. S. Lewis fénykép

„Az ember nemcsak él, hanem szeret és gondolkozik is; a biológiai élet benne éri el tetőfokát. De amivel az ember természetes állapotában nem rendelkezik, az a „szellemi” élet, az a magasabb rendű és másféle élet, amely Istenben van meg. Ugyanazt a szót - „élet”“

—  C. S. Lewis ír író, irodalomtörténész, gondolkodó, teológiai művek írója 1898 - 1963

használjuk míndkettőre; de ha azt gondolnánk, hogy ezért mindkettőnek ugyanolyannak kell lennie, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy a tér nagysága és Isten nagysága ugyanaz. Valójában oly nagy a különbség a biológiai élet és a szellemi élet között, hogy különböző néven fogom őket nevezni. A biológiait, amely a természet útján jut el hozzánk, s amely (mint minden a természetben) hajlamos az elfogyásra és a pusztulásra, úgyhogy csak a természettől levegő, víz, élelem, stb. alakjában vett állandó támogatással tartható fenn, „Biosznak” nevezem. A szellemi életet, amely Istenben van meg öröktől fogva, s amely az egész természetes világot alkotta, „Zoénak” hívom. A Biosz természetesen mutat bizonyos homályos vagy jelképes hasonlóságot a Zoéhoz, ez azonban csak olyan hasonlóság, mint ami egy fénykép és az általa ábrázolt hely, szobor vagy ember között van. Az az ember, aki a Biosz állapotából a Zoé állapotába kerül, oly nagy változáson menne át, mintha egy szobor faragott kőből valódi emberré válna. És pontosan ez a kereszténység lényege. A világ egy nagy szobrászműhely. Mi vagyunk a szobrok, és az a hír járja a műhelyben, hogy némelyek közülünk egy napon életre fognak kelni.
Keresztény vagyok!; ford. Lukácsi Huba

Friedrich Nietzsche fénykép
Lükő Gábor fénykép

„A magyar népművészetben csak az nem veszi észre a fantasztikus elemeket, aki behunyja a szemét. Tudósaink körében ez nagy divat ma.“

—  Lükő Gábor magyar néprajzkutató, szociálpszichológus 1909 - 2001

A magyar lélek formái, Bíráló megjegyzéseiből

Albert Einstein fénykép
Halíl Dzsibrán fénykép

Kapcsolódó témák