„Materia jest podmiotem wszelkich zmian.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Karol Marks Fotografia
Karol Marks136
niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Podobne cytaty

Ludwig Büchner Fotografia

„Nie ma materii bez siły! Nie ma siły bez materii.“

—  Ludwig Büchner 1824 - 1899

Źródło: Kraft und Stoff, 1855

Jan Wincenty Bandtkie Fotografia

„Zdaje się w materii rozbieranej rzeczy uwagi godną, że znajomość, zwłaszcza historyczna, praw stanowionych jest nierównie potrzebniejszą nad wszelkie chociażby najdowcipniejsze systemata prawa przyrodzonego.“

—  Jan Wincenty Bandtkie polski historyk prawa 1783 - 1846

Źródło: J.W. Bandtkie, Uwagi o potrzebie nauki prawa w naszym kraju w szczególności, a o użytku onejże w ogólności, Warszawa 1814, s. 33, cyt. za: Grzegorz Jędrejek, Wzajemne relacje pomiędzy prawem rzymskim a prawem natury w świetle polskiego prawoznawstwa XIX wieku [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 510.

Marek Aureliusz Fotografia
Sun Myung Moon Fotografia

„Kładliśmy [z Brunonem Schulzem] nacisk na materię naszych obrazów. Na ich materię literacką i plastyczną.“

—  Marek Włodarski 1903 - 1960

Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_wlodarski_marek

Antoine Lavoisier Fotografia

„Materia nie może zginąć.“

—  Antoine Lavoisier francuski fizyk i chemik 1743 - 1794

Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 372.

Julius Evola Fotografia

„Duch panuje nad materią.“

—  Jan van Helsing 1967

Ręce precz od tej książki

Henryk Sienkiewicz Fotografia

„Dziwne materii pomieszanie.“

—  Henryk Sienkiewicz, książka Ogniem i mieczem

Ogniem i mieczem
Źródło: tom I, rozdział III

Jarosław Marek Rymkiewicz Fotografia
Henri Bergson Fotografia

„Materia – to język, którym Bóg do nas mówi.“

—  Henri Bergson francuski filozof, noblista 1859 - 1941

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Karol Marks Fotografia

„Nie można myśli oddzielić od materii, która myśli.“

—  Karol Marks niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Emil Cioran Fotografia

„Życie – zły gust materii.“

—  Emil Cioran pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995

Źródło: E.M. Cioran: Aforyzmy, wybór i przekład Joanna Ugniewska

Julia Przyłębska Fotografia

„Nie ma takiej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, żeby działał z podpowiedzi jakiegokolwiek podmiotu.“

—  Julia Przyłębska polska prawniczka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 1959

Źródło: Julia Przyłębska o zarzutach Małgorzaty Gersdorf dotyczących TK: To pomówienia. Powinna przeprosić http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24978776,julia-przylebska-o-zarzutach-malgorzaty-gersdorf-dotyczacych.html#opinions, gazeta.pl, 9 lipca 2019.

Giovanni Boccaccio Fotografia

Pokrewne tematy