„Pragnęła wynagrodzenia doznanych krzywd: świat winien jej był odszkodowanie wraz z odsetkami za katastrofalny początek.“

—  Éric-Emmanuel Schmitt, Odette i inne historie miłosne
Reklama

Podobne cytaty

Ludwig von Mises Fotografia

„Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973
The worker does not owe his employer subservience and obedience; he owes him services; he receives his wage not as a favor, but as an earned reward. (ang.) Źródło: Interwencjonizm

Tomasz à Kempis Fotografia
Reklama

„Delirium: Odsetki od setki.“

—  Tadeusz Fangrat poeta polski, satyryk, tłumacz literatury węgierskiej 1912 - 1993

Grzegorz z Nyssy Fotografia

„Kto urodził się lwem, powinien pragnąć przyjść na świat w Serengeti.“

—  Bernhard Grzimek 1909 - 1987
Źródło: Arne Perras, Komu przeszkadzają ludzie, „Süddeutsche Zeitung”, tłum. „Forum”, 6 czerwca 2011.

Stanisław Michalkiewicz Fotografia
John Locke Fotografia

„Na początku cały świat był Ameryką, nawet bardziej niż ta dzisiejsza…“

—  John Locke angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 - 1704

Michał Wiśniewski Fotografia
Elżbieta Rafalska Fotografia

„Nasze minimalne wynagrodzenie to jest 30 proc. wynagrodzenia w Niemczech i Francji, na tle Europy to nadal jest niewiele.“

—  Elżbieta Rafalska polska polityk 1955
Źródło: Filip Konopczyński, Polska płaca minimalna jest kilkakrotnie niższa niż na Zachodzie https://oko.press/polska-placa-minimalna-kilkukrotnie-nizsza-niz-zachodzie/, oko.press, 3 lipca 2016.

George Bernard Shaw Fotografia

„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz.“

—  George Bernard Shaw, Back to Methuselah
Back to Methuselah (A Metabiological Pentateuch) (1921), Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will. (ang.) Źródło: Back to Methuselah http://www.gutenberg.org/ebooks/13084, Constable, Londyn 1921.

Laura Samojłowicz Fotografia

„Bardziej od siebie wymagam niż potrafię się wynagrodzić.“

—  Laura Samojłowicz aktorka polska 1985
Źródło: „M jak Miłość” przy herbatce u babci – wywiad z Laurą Samojłowicz, serialową Majką http://www.m-jak-milosc.pl/Wywiady/1797/M-jak-Milosc-przy-herbatce-u-babci-wywiad-z-Laura-Samojlowicz-serialowa-Majka.html

Jan Paweł II Fotografia
Anton Makarenko Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“