„Należałoby zatem zrzucić z systemu edukacji skórę suchych faktów i odtwórczego rozwiązywania testów, zaopatrując go w zajęcia wspierające kreatywność, z wykorzystaniem innowacyjnych metod (…).“

—  Piotr Morta, Źródło: powiatowy.pl, 19 lipca 2015 http://www.powiatowy.pl/2015/07/pawel-kukiz-jak-feniks-z-popiolow/
Reklama

Podobne cytaty

Ken Robinson Fotografia

„Kreatywność jest obecnie w edukacji tak ważna jak umiejętność czytania i pisania i powinniśmy traktować je równorzędnie.“

—  Ken Robinson 1950
Źródło: Ken Robinson twierdzi, że szkoły zabijają kreatywność, ted.com http://www.ted.com/talks/lang/pl/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

Jean Lacouture Fotografia

„Ten nacjonalista wykorzystał metody totalitarne Europy Wschodniej.“

—  Jean Lacouture 1921 - 2015
Opis: o Houarim Boumedienne'nie. Źródło: Laurent Greilsamer, Ostatnie dni Huariego Bumediena w: Ostatnie dni dyktatorów, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, tłum. Anna Maria Nowak, s. 118.

Reklama
Antoni Dudek Fotografia

„[Stan wojenny] to okazja do zastanowienia się nad zakresem metod dopuszczalnych przy rozwiązywaniu kryzysu politycznego. Zatem nie chodzi o to, czy Jaruzelski zrobił dobrze czy niedobrze wprowadzając stan wojenny, bo to już jest kwestia rzeczywiście historyczna. Chodzi raczej o przemyślenie problemu, jak daleko można się posunąć w rozwiązywaniu kwestii spornych w polityce.“

—  Antoni Dudek polski historyk i politolog 1966
Źródło: rozmowa Cezarego Michalskiego, 13 grudnia to najgorsza okazja do partyjnych marszów http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121213/dudek-13-grudnia-najgorsza-okazja-do-partyjnych-marszow, krytykapolityczna.pl, 13 grudnia 2012.

„W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jedną z metod oceny prawidłowości ustanowienia aktu normatywnego jest tzw. motive test.“

—  Marcin Matczak
Test ten polega na analizie historii legislacyjnej - wypowiedzi kongresmanów i innych osób zaangażowanych w proces tworzenia aktu prawnego - oraz analizie tekstu uzasadnienia danego aktu w celu identyfikacji intencji, które przyświecały prawodawcom. W sytuacji, gdy tak zidentyfikowany cel (intencja) zostanie uznany za niezgodny z porządkiem prawnym lub wykazane zostanie, że akt prawny w rzeczywistości miał osiągnąć cel inny od oficjalnie deklarowanego, Sąd Najwyższy może orzec o niekonstytucyjności takiego aktu. Źródło: Nadużycie kompetencji. Zarys problemu https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5120/3/02_Marcin_Matczak_Nadu%C5%BCycie%20kompetencji_Zarys%20problemu_17-31.pdf, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 69, 2007, 1, s. 30.

John Gray (terapeuta) Fotografia
Girolamo Cardano Fotografia
Henry Adams Fotografia

„Oświata zdumiewa przede wszystkim olbrzymią ilością niewiedzy, jaką potrafi zgromadzić w postaci suchych faktów.“

—  Henry Adams amerykański historyk 1838 - 1918
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts. (ang.) Źródło: rozdz. 25

Józef Piłsudski Fotografia

„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy spróbować i tej.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

William Wharton Fotografia

„To jest szansa, którą musimy wykorzystać. Moja najbliższa przyszłość należy do perowskitu“

—  Olga Malinkiewicz 1982
Źródło: Perowskity szansą polskiej nauki http://polskiprzemysl.com.pl/wp-content/uploads/technologie_perowskity_pp_w26.pdf, polskiprzemysl.com.pl

Jerzy Eisler Fotografia
Margaret Mead Fotografia

„Uważała, że zapamiętywanie suchych faktów nie jest ważne… W rezultacie nie byłam zbyt dobra z geografii czy ortografii. Ale nauczyłam się obserwować otaczający mnie świat i zapamiętywać to, co widziałam.“

—  Margaret Mead uczona amerykańska, antropolog 1902 - 1978
Opis: o swojej babci, która była wykwalifikowaną nauczycielką oraz dyrektorką szkoły i nazywała się Martha Ramsey Mead; uczyła ona małą Margaret w domu. Źródło: Deborah G. Felder, 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, op. cit., s. 26.

Ai Weiwei Fotografia

„Armia służy partii, banki należą do partii, sądownictwo należy do partii. Co za doskonały system ten państwowy kapitalizm! Z tym nie może konkurować ani USA, ani Europa, gdyż systemy demokratyczne nie są sterowane z góry.“

—  Ai Weiwei chiński artysta i architekt 1957
Źródło: rozmowa Hannsa Georga-Rodka, Ai Weiwei zamierza opuścić Berlin. Artysta rozlicza Niemców z udawanej otwartości http://wyborcza.pl/naszaeuropa/7,168189,25079550,ai-weiwei-zamierza-opuscic-berlin-artysta-rozlicza-niemcow.html#S.W-K.C-B.5-L.1.maly, wyborcza.pl, 17 sierpnia 2019.

Andrzej Drawicz Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“