„Należałoby zatem zrzucić z systemu edukacji skórę suchych faktów i odtwórczego rozwiązywania testów, zaopatrując go w zajęcia wspierające kreatywność, z wykorzystaniem innowacyjnych metod (…).“

Źródło: powiatowy.pl, 19 lipca 2015 http://www.powiatowy.pl/2015/07/pawel-kukiz-jak-feniks-z-popiolow/

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2021. Historia

Podobne cytaty

Ken Robinson Fotografia

„Kreatywność jest obecnie w edukacji tak ważna jak umiejętność czytania i pisania i powinniśmy traktować je równorzędnie.“

—  Ken Robinson 1950

Źródło: Ken Robinson twierdzi, że szkoły zabijają kreatywność, ted.com http://www.ted.com/talks/lang/pl/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

Jean Lacouture Fotografia

„Ten nacjonalista wykorzystał metody totalitarne Europy Wschodniej.“

—  Jean Lacouture 1921 - 2015

o Houarim Boumedienne'nie.
Źródło: Laurent Greilsamer, Ostatnie dni Huariego Bumediena w: Ostatnie dni dyktatorów, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, tłum. Anna Maria Nowak, s. 118.

Antoni Dudek Fotografia

„[Stan wojenny] to okazja do zastanowienia się nad zakresem metod dopuszczalnych przy rozwiązywaniu kryzysu politycznego. Zatem nie chodzi o to, czy Jaruzelski zrobił dobrze czy niedobrze wprowadzając stan wojenny, bo to już jest kwestia rzeczywiście historyczna. Chodzi raczej o przemyślenie problemu, jak daleko można się posunąć w rozwiązywaniu kwestii spornych w polityce.“

—  Antoni Dudek polski historyk i politolog 1966

Źródło: rozmowa Cezarego Michalskiego, 13 grudnia to najgorsza okazja do partyjnych marszów http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121213/dudek-13-grudnia-najgorsza-okazja-do-partyjnych-marszow, krytykapolityczna.pl, 13 grudnia 2012.

Marcin Matczak Fotografia

„W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jedną z metod oceny prawidłowości ustanowienia aktu normatywnego jest tzw. motive test.“

—  Marcin Matczak doktor habilitowany nauk prawnych 1976

Test ten polega na analizie historii legislacyjnej - wypowiedzi kongresmanów i innych osób zaangażowanych w proces tworzenia aktu prawnego - oraz analizie tekstu uzasadnienia danego aktu w celu identyfikacji intencji, które przyświecały prawodawcom. W sytuacji, gdy tak zidentyfikowany cel (intencja) zostanie uznany za niezgodny z porządkiem prawnym lub wykazane zostanie, że akt prawny w rzeczywistości miał osiągnąć cel inny od oficjalnie deklarowanego, Sąd Najwyższy może orzec o niekonstytucyjności takiego aktu.
Źródło: Nadużycie kompetencji. Zarys problemu https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5120/3/02_Marcin_Matczak_Nadu%C5%BCycie%20kompetencji_Zarys%20problemu_17-31.pdf, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 69, 2007, 1, s. 30.

John Gray (terapeuta) Fotografia
Girolamo Cardano Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy spróbować i tej.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

Henry Adams Fotografia

„Oświata zdumiewa przede wszystkim olbrzymią ilością niewiedzy, jaką potrafi zgromadzić w postaci suchych faktów.“

—  Henry Adams amerykański historyk 1838 - 1918

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts. (ang.)
Źródło: rozdz. 25

William Wharton Fotografia

„To jest szansa, którą musimy wykorzystać. Moja najbliższa przyszłość należy do perowskitu“

—  Olga Malinkiewicz Polska fizyk 1982

Źródło: Perowskity szansą polskiej nauki http://polskiprzemysl.com.pl/wp-content/uploads/technologie_perowskity_pp_w26.pdf, polskiprzemysl.com.pl

Jerzy Eisler Fotografia
Ai Weiwei Fotografia

„Armia służy partii, banki należą do partii, sądownictwo należy do partii. Co za doskonały system ten państwowy kapitalizm! Z tym nie może konkurować ani USA, ani Europa, gdyż systemy demokratyczne nie są sterowane z góry.“

—  Ai Weiwei chiński artysta i architekt 1957

Źródło: rozmowa Hannsa Georga-Rodka, Ai Weiwei zamierza opuścić Berlin. Artysta rozlicza Niemców z udawanej otwartości http://wyborcza.pl/naszaeuropa/7,168189,25079550,ai-weiwei-zamierza-opuscic-berlin-artysta-rozlicza-niemcow.html#S.W-K.C-B.5-L.1.maly, wyborcza.pl, 17 sierpnia 2019.

Margaret Mead Fotografia

„Uważała, że zapamiętywanie suchych faktów nie jest ważne… W rezultacie nie byłam zbyt dobra z geografii czy ortografii. Ale nauczyłam się obserwować otaczający mnie świat i zapamiętywać to, co widziałam.“

—  Margaret Mead uczona amerykańska, antropolog 1901 - 1978

o swojej babci, która była wykwalifikowaną nauczycielką oraz dyrektorką szkoły i nazywała się Martha Ramsey Mead; uczyła ona małą Margaret w domu.
Źródło: Deborah G. Felder, 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, op. cit., s. 26.

Andrzej Drawicz Fotografia
Zyta Gilowska Fotografia

„Zgadzam się całkowicie z tymi, którzy mówią, że mamy w Polsce miękki totalitaryzm. Tak. Tak właśnie należy nazwać system, który zbudowała PO w ostatnich latach. Ze wszystkimi konsekwencjami. Także z faktem że Prezydent RP był zarejestrowany w bazie ABW o nazwie „Jądro”, zdaje się, że jako potencjalny terrorysta. To przecież zgroza.“

—  Zyta Gilowska polska ekonomistka, działaczka polityczna 1949 - 2016

Źródło: Prof. Gilowska o rządach Donalda Tuska: miękki totalitaryzm. „Tak należy nazwać system, który PO zbudowała w ostatnich latach”, wpolityce.pl, 6 września 2011 http://wpolityce.pl/wydarzenia/14244-prof-gilowska-o-rzadach-donalda-tuska-miekki-totalitaryzm-tak-nalezy-nazwac-system-ktory-po-zbudowala-w-ostatnich-latach

Anaïs Nin Fotografia
Antoni Dydycz Fotografia

Pokrewne tematy