„Bogactwo rodzi nasycenie, a nasycenie rodzi pychę.“

—  Solon
Tematy
bogactwo
 Solon Fotografia
Solon24
-638 - -558 p. n. e.
Reklama

Podobne cytaty

Maria Valtorta Fotografia
 Monteskiusz Fotografia

„O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa.“

—  Monteskiusz 1689 - 1755
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Reklama
 Sokrates Fotografia
Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia

„Mało bogactw, małe troski; trosklie jest bogactw staranie.“

—  Andrzej Maksymilian Fredro polski pisarz polityczny 1620 - 1679
Źródło: op.cit., s. 6.

Friedrich Dürrenmatt Fotografia

„Na tej drodze życia szczęśliwszy jest ten, kto wspiera się na ubóstwie, a nie stęka pod ciężarem bogactw.“

—  Minucjusz Feliks łaciński apologeta chrześcijański 200 - 260
Oktawiusz, Beatior in hoc itinere vivendi, qui paupertate se sublevat, non sub divitiarum onere suspirat. (łac.) Źródło: 36

Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Klementyna Hoffmanowa Fotografia

„Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa.“

—  Klementyna Hoffmanowa polska pisarka, pionierka polskiej literatury dziecięcej 1798 - 1845

Ali ibn Abi Talib Fotografia
Erich Fromm Fotografia

„Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia.“

—  Erich Fromm amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk 1900 - 1980
Mieć czy być? (1976)

 Kwintylian Fotografia

„Gdzie przyjaciele, tam bogactwo.“

—  Kwintylian 35 - 96
Ubi amici, ibi opes. (łac.)

 Cyceron Fotografia

„Nie być chciwym to już bogactwo.“

—  Cyceron mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.

„Głębokie myśli nie dają bogactwa.“

—  Wang Chong 27 - 97
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“