„Pewien wybitny uczony matematyk i agnostyk spytał mnie kiedyś, czy Pan Bóg zna matematykę. Nie zna – odpowiedziałem, bo Pan Bóg jest matematyką. Leibniz sądził, że Bóg myśli matematyką. Prawdy matematyczne są Jego myślami.“

—  Michał Heller, Wywiad Dowód na istnienie Boga
Michał Heller Fotografia
Michał Heller108
polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936
Reklama

Podobne cytaty

David Hilbert Fotografia
Roger Bacon Fotografia
Reklama
Richard Feynman Fotografia
 Galileusz Fotografia

„Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.“

—  Galileusz Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki. 1564 - 1642
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Imre Lakatos Fotografia
Michał Heller Fotografia
Paul Adrien Maurice Dirac Fotografia

„Bóg jest bardzo wyrafinowanym matematykiem i konstruując wszechświat, posłużył się wyższą matematyką.“

—  Paul Adrien Maurice Dirac fizyk angielski, noblista 1902 - 1984
Źródło: Paul A. M. Dirac The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature ”Scientific American” nr 208

Hugo Steinhaus Fotografia
Hugo Steinhaus Fotografia
William Rowan Hamilton Fotografia
Henri Poincaré Fotografia

„Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.“

—  Henri Poincaré francuski matematyk, fizyk, astronom i filozof 1854 - 1912

Immanuel Kant Fotografia

„W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.“

—  Immanuel Kant niemiecki filozof 1724 - 1804
Źródło: Leksykon złotych myśli, wybór Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Leonardo da Vinci Fotografia

„Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych, lub tych, które związane są z matematyką.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519
Źródło: Jan Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976, PWN, s. 22.

Carl Friedrich Gauss Fotografia

„Matematyka jest królową nauk a królową matematyki jest teoria liczb.“

—  Carl Friedrich Gauss niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta 1777 - 1855
Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. (niem.) Źródło: Wolfgang Sartorius von Waltershausen, Gauss: zum gedächtnis http://books.google.pl/books?id=TQo_AAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, S. Hirzel, 1856, s. 79.

Albert Einstein Fotografia

„Nie wierzę w matematykę.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“