„A niskie wynagrodzenia to niestety większa emigracja. Polski nie stać na kształcenie kadr dla gospodarek zachodnich. Te dobrze wykształcone kadry powinny być zagospodarowane na rynku polskim. Taka możliwość zaistnieje wówczas, kiedy pracodawcy zaprzestaną zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń i zarabiać kosztem pracowników, a skoncentrują się na inwestycjach w nowoczesne technologie, przede wszystkim w innowacje.“

—  Piotr Morta, Opis: Rada Dialogu Społecznego Źródło: Potrzebny jest radykalny wzrost wynagrodzeń, fzz.com.pl, 21 października 2017 http://fzz.com.pl/2017/10/21/potrzebny-jest-radykalny-wzrost-wynagrodzen/
Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Jan Guz Fotografia
Reklama
Ryszard Bugaj Fotografia

„[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.“

—  Ryszard Bugaj polski polityk 1944
Opis: o przyczynach wysokiego rozwarstwienia społecznego w Polsce. Źródło: rozmowa Jana Fusieckiego i Bogumiła Kolmasiaka, Bugaj: Ni pies, ni wydra, krytykapolityczna.pl, 5 października 2014 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20141005/bugaj-ni-pies-ni-wydra

Edwin Bendyk Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Ludwig von Mises Fotografia

„Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973
The worker does not owe his employer subservience and obedience; he owes him services; he receives his wage not as a favor, but as an earned reward. (ang.) Źródło: Interwencjonizm

Piotr Morta Fotografia

„Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi.“

—  Piotr Morta 1959
Opis: podczas obrad „Solidarności”. Źródło: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, 15 grudnia 2012 http://powiatowy.pl/2012/12/godne-place-zwiekszajac-sile-nabywcza-spoleczenstwa-nakrecaja-koniunkture-gospodarcza/

Robert Gwiazdowski Fotografia
Adrian Zandberg Fotografia
Sam Walton Fotografia

„Niskie płace są jedną z kluczowych spraw, o które musimy walczyć, jeśli chcemy zwiększać zyski.“

—  Sam Walton przedsiębiorca amerykański 1918 - 1992
Źródło: Maciej Jarkowiec, Trump w każdym z nas, „Gazeta Wyborcza”, 21–22 stycznia 2017.

Piotr Duda Fotografia

„Jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli PKB wzrasta, to każdy z pracowników chce to odczuć we własnej kieszeni. Przeciętne wynagrodzenie wzrasta, ale nie odczuwają tego pracownicy budżetówki. To jest ich deprecjonowanie.“

—  Piotr Duda związkowiec, przewodniczący NSZZ "Solidarność" 1962
Źródło: Piotr Duda: jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-solidarnosci-grozi-fala-protestow-na-jesien/qhxblxf, onet.pl, 6 sierpnia 2018.

„Ani pracodawca nie może być niewolnikiem pracownika, ani pracownik pracodawcy.“

—  Jacek Stryczek 1963
Źródło: Ks. Stryczek: Ewangelia uczy, jak się bogacić, „Rzeczpospolita”, 28 kwietnia 2016 https://www.rp.pl/Plus-Minus/304289906-Ks-Stryczek-Ewangelia-uczy-jak-sie-bogacic.html

Waldemar Skrzypczak Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“