„Ataki w ostatnich tygodniach na władze polskie, w czasie kiedy potrzeba jak najwięcej autorytetu dla tych władz, uważam za zdradę własnych interesów narodowych.“

reakcja na atakowanie przed zamachem majowym w 1926 wojewody śląskiego i jego środowiska przez piłsudczykowski Związek Obrony Kresów Zachodnich.
Źródło: Słowa prawdy o ZOKZ, „Polonia” nr 63, 4 marca 1926, s. 4.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Stanisław Krzyżowski8
polski oficer, polityk i dyrektor banku 1893 - 1933

Podobne cytaty

Edward Abramowski Fotografia

„Dogmatyk dla potęgi narodowej gotów jest w każdej chwili poświęcić interes wolnościowy jednostki; ani wzmocnienie władzy rządowej, ani militaryzm, ani żadne prawa wyjątkowe, nie przerażają go, gdy chodzi o interes bytu narodowo – państwowego.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Zagadnienia etyczne i polityka rewolucji w: Edward Abramowski, Pisma, tom II http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_2/134, Warszawa 1924.

Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Fotografia

„Wszelki przymus wyznaniowy, wszelki przymus narodowy jest wynikiem pomieszania pojęć, oraz próżności, żądzy władzy oraz interesu osobistego przywódców i władców.“

—  Jan Niecisław Baudouin de Courtenay polski językoznawca 1845 - 1929

Źródło: W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=7306&dirids=1, Warszawa 1908, s.9.

Swietłana Alliłujewa Fotografia
Lena Dunham Fotografia
Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Podły interes narodowy.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

o patriotyzmie.

Feliks Perl Fotografia
Władysław Sikorski Fotografia

„Informacje, jakie oficjalne koła żydowskie otrzymały o rzekomych dyskryminacjach Żydów przez polskie władze wojskowe w Rosji, są nieścisłe. Mogły być indywidualne wystąpienia oficerów, niezupełnie poprawne. Dlaczego jednak dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polski i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej?“

—  Władysław Sikorski generał polski, premier 1881 - 1943

w czerwcu 1942 w odpowiedzi na skargę przedstawicieli Agencji Żydowskiej – Izaaka Grunbauma i Emila Schmoraka na dyskryminację Żydów w armii polskiej w ZSRR i nieprzyjmowanie ich do jej szeregów.
Źródło: Krystyna Kersten, Polacy – Żydzi – komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992, s. 32–33.

Abraham Maslow Fotografia
Sara Shepard Fotografia

„Nie uważam, żeby zdrada była dopuszczalna, albo wybaczalna.(…) Nigdy.“

—  Sara Shepard 1973

Seria Pretty Little Liars, Doskonałe
Źródło: rozdział 5, s. 33

Zbigniew Brzeziński Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Wu Peifu Fotografia

„Zdrada własnego przywódcy stała się czymś równie codziennym jak spożywanie własnego śniadania.“

—  Wu Peifu 1878 - 1939

o sytuacji w Chinach w połowie lat 20. XX wieku.
Źródło: Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 229.

Michał Choromański Fotografia
Zygmunt Żuławski Fotografia
Tadeusz Żenczykowski Fotografia

„Szeroko używana przez komunistyczną propagandę teoria głosi, że Powstanie wywołała „reakcja polska” dla walki o zdobycie władzy. A przecież w Polsce Podziemnej (nazywanej w języku komunistycznym „reakcją”) działał od dawna prawowity aparat władzy, reprezentujący Rząd Polski i z jego ramienia nie tylko wskazujący społeczeństwu zasady postępowania pod okupacją, ale kierujący podziemnym szkolnictwem, sądownictwem, pomocą, społeczna, działalnością kulturalną i wielu innymi dziedzinami życia kraju. Delegatura Rządu – przekształcona później w Krajową Radę Ministrów – posiadała powszechny autorytet, wspierany przez Radę Jedności Narodowej, w której miały swych przedstawicieli wszystkie najważniejsze niepodległościowe ugrupowania polityczne. Terenowi kierownicy tych władz państwowych na równi z komendantami Okręgów AK ujawniali się wobec wkraczających wojsk sowieckich. Był to najlepszy dowód istnienia i działalności legalnej administracji państwowej. Polska Podziemna nie potrzebowała więc zdobywać władzy, gdyż ją od dawna sprawowała. To tylko Związek Sowiecki chciał Polsce narzucić samozwańcze władze z własnego doboru i nominacji.“

—  Tadeusz Żenczykowski polski prawnik, działacz polityczny i publicysta 1907 - 1997

Źródło: Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, Wydawnictwo Editions Spotkania, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin–Paryż 1990, s. 134.

Bronisław Komorowski Fotografia

„Musimy reagować na nonsensy władzy. To nie biznesmeni i samorządowcy popsuli wynik gospodarczy Polski, tylko obecnie rządzący. My musimy ostrzegać: jeśli nie wycofają się z rozdawnictwa pieniędzy, których nie ma, to grozi nam zaprzepaszczenie wielkich osiągnięć narodowych z ostatnich 25 lat. A jeśli nie zrozumieją merytorycznych argumentów, to trzeba czasem krótko i na temat: mówić prostym językiem, walić dechą w łeb.“

—  Bronisław Komorowski polski polityk, prezydent Polski 1952

podczas spotkania zorganizowanego przez wielkopolski Komitet Obrony Demokracji.
Źródło: Tomasz Cylka, Bronisław Komorowski w Poznaniu: „Czasem trzeba walić dechą w łeb” http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,20993052,bronislaw-komorowski-w-poznaniu-czasem-trzeba-walic-decha.html, poznan.wyborcza.pl, 17 listopada 2016

Jacek Sasin Fotografia

„Została ona uchwalona przy konsensusie właściwie wszystkich sił politycznych. Nie może być tak, że jakaś forma zewnętrznej ingerencji będzie powodować, że my będziemy teraz na gwałt zmieniać przepisy, które uważamy za dobre, precyzyjne i realizujące dobrze nasz interes narodowy bez konfliktu z interesem narodowym innych państw.“

—  Jacek Sasin polski polityk 1969

o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wprowadzającej karę pozbawienia wolności za przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu m.in. odpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie.
Źródło: Sasin: nowelizacja ustawy o IPN to konsensus. Nie ma powodu, by się od niego odwracać http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-30/sasin-nowelizacja-ustawy-o-ipn-to-konsensus-nie-ma-powodu-by-sie-od-niego-odwracac/, polsatnews.pl, 30 stycznia 2018

Janusz Wojciechowski Fotografia

„Ludowcy polscy nie głosują na liberałów w Polsce, ludowcy polscy z mandatem ludowców europejskich nie będą też głosowali na liberała w Parlamencie Europejskim (…) jego (Geremka) obecność na wysokim urzędzie europejskim nie musi być dobra dla polskiego interesu narodowego.“

—  Janusz Wojciechowski polityk polski 1954

komentując decyzję o głosowaniu przeciw kandydaturze Bronisława Geremka na przewodniczącego PE.
Źródło: PSL nie poprze Geremka na przewodniczącego PE, wp.pl, 9 lipca 2004 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,PSL-nie-poprze-Geremka-na-przewodniczacego-PE,wid,5415616,wiadomosc.html

Kornel Morawiecki Fotografia

„Solidarnościowi partnerzy władzy komunistycznej w parciu i przygotowaniach do Okrągłego Stołu niebezpiecznie ocierali się o zdradę pozostających w podziemiu kolegów, o zdradę niepodległościowych ideałów i solidarnościowych marzeń.“

—  Kornel Morawiecki działacz opozycji w PRL 1941 - 2019

Źródło: Dlaczego przewróciłem okrągły stolik, rp.pl, 5 lutego 2009 http://www.rp.pl/artykul/9157,258725_Morawiecki__Dlaczego_przewrocilem_okragly_stolik.html

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“