„An artist can't produce great art unless he has a philosophy. He can't say something unlee he has something to say.“

—  L.S. Lowry

Interview tapes Cotton & Mullineux

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
L.S. Lowry Fotografia
L.S. Lowry
1887 - 1976

Podobne cytaty

Piero Scaruffi Fotografia

„Philosophy is the art of saying something incredibly stupid and making it sound incredibly intelligent.“

—  Piero Scaruffi Italian writer 1955

Piero Scaruffi quotes (as selected by his readers) http://www.scaruffi.com/quotes.html

Fernando Botero Fotografia

„The only duty an artist has is in the quality of the art. There is no moral obligation to denounce. An artist confronted with a tremendous injustice sometimes feels inclined to say something. Denouncing the situation is the artist’s choice.“

—  Fernando Botero Colombian artist 1932

On whether an artist should paint about injustices in “Interview With Fernando Botero” https://www.huffpost.com/entry/interview-with-fernando-botero_b_6795782 in HuffPost (2017 Dec 6)

Kurt Schwitters Fotografia
Sören Kierkegaard Fotografia

„If the genius is an artist, then he accomplishes his work as art, but neither he nor his work of art has a telos outside him.“

—  Sören Kierkegaard Danish philosopher and theologian, founder of Existentialism 1813 - 1855

Źródło: 1840s, Two Ethical-Religious Minor Essays (1849), P. 108

Ernest Hemingway Fotografia

„He opened the door that so many of us went through, the door of possibility, by saying anything an artist makes is art.“

—  Peter Blake British artist 1932

Serena Davies, "In the studio:Peter Blake, http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2005/12/13/bastudio13.xml The Daily Telegraph, 2005-12-13
On Marcel Duchamp.
Art

Ralf Metzenmacher Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia

„Art is in itself noble; that is why the artist has no fear of what is common. This, indeed, is already ennobled when he takes it up.“

—  Johann Wolfgang von Goethe German writer, artist, and politician 1749 - 1832

Die Kunst an und für sich selbst ist edel; deßhalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem Gemeinen. Ja indem er es aufnimmt, ist es schon geadelt, und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätsrecht ausüben.
Maxim 61, trans. Stopp
Maxims and Reflections (1833)

John Sloan Fotografia
William Faulkner Fotografia
Lenny Bruce Fotografia
Jacoba van Heemskerck Fotografia

„I don't understand how many painters can be so short-sighted to value art from earlier periods as completely worthless. Every art is an expression of an era and only for that reason already it is interesting. A Rembrandt has gone other ways, but he has certainly also pursued the highest goals. That one can assert: it is not necessary for a painter to have an impression when he is painting an Image, is nonsense. Certainly an artist, if he is really an artist, always has an inner urge to create an Image and thus sees an impression for himself that he may not always be able to explain, because deeper feelings are very difficult to grasp in words, but he has an impression - otherwise he only makes paintings as pure brain work. And intellectual art I can't bear. You can not make abstract art as something on its own. One feel various forms in their inner coherence. For example: when reading a fairy tale I can get the idea to paint a forest in completely abstract forms with motifs of trees. Every abstract form has an inner meaning for me.“

—  Jacoba van Heemskerck Dutch painter 1876 - 1923

translation from Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
version in Dutch / citaat van Jacoba van Heemskerck, in het Nederlands vertaald: Ik begrijp niet hoe veel schilders zo kortzichtig kunnen zijn kunst uit vroegere perioden als volkomen waardeloos aan te merken. Elke kunst is een uiting van een tijdperk en alleen daarom al interessant. Een Rembrandt is andere wegen gegaan maar heeft zeker ook de hoogste doelen nagestreefd. Dat men beweren kan: een schilder hoeft bij het schilderen van een Bild geen voorstelling te hebben, is onzin. Zeker heeft een kunstenaar, als hij werkelijk artiest is, altijd een innerlijke drang een Bild te scheppen en ziet dus een Bild voor zich dat hij misschien niet altijd verklaren kan omdat diepere gevoelens heel moeilijk in woorden te vatten zijn, maar een voorstelling heeft hij - anders maakt hij schilderijen en is het puur hersenwerk. En intellectuele kunst staat mij zeer tegen. Abstracte kunst is niet op zich zelf staand te maken. Men voelt verscheidene vormen in hun innerlijke samenhang. Bijvoorbeeld: bij het lezen van een sprookje kan ik de ingeving krijgen een bos in geheel abstracte vormen met boommotieven te schilderen. Elke abstracte vorm heeft voor mij een innerlijke betekenis.
Quote of Jacoba van Heemskerck in her letter of 1 May 1920, to Gustave Bock in Giessen, Germany; as cited in Jacoba van Heemskerck van Beest, 1876 – 1923: schilderes uit roeping, A. H. Huussen jr. (ed. Marleen Blokhuis), (ISBN: 90-400-9064-5) Waanders, Zwolle, 2005, p. 168
1920's

Leo Tolstoy Fotografia
Ritwik Ghatak Fotografia
Paul Cézanne Fotografia
Borís Pasternak Fotografia
Jeremy Clarkson Fotografia

Pokrewne tematy