Gaius idézet

Gaius fénykép
14   0

Gaius

Halál dátuma: 180

Gaius római jogász, a legnagyobbnak minősített öt jogtudós egyike.

„3. Törvény az, amit a nép megparancsol és elrendel.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Első kommentár

„8. A res sanctae is, mint a falak és a kapuk, valamiképpen isteni jogúak.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Második kommentár

„109. Mert míg potestas alatt hímneműek és nőneműek is szoktak lenni, addig manus alá csak nők kerülhetnek.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Első kommentár

„9. A személyek joga szempontjából a legfőbb felosztás, hogy minden ember vagy szabad, vagy rabszolga.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Első kommentár

„48. Következik a személyek jogáról egy másik felosztás. Egyes személyek ugyanis önjogúak, mások más jogának vannak alávetve.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Első kommentár

„Úgy tekintendő, hogy nem jár el csalárdul (az), aki a saját jogát gyakorolja.“

—  Gaius

Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.
Gai. D. 50, 17, 55.
Idézetek a Digestából

„Helyzetünk rabszolgáink révén (csak) javulhat, rosszabbá nem válhat.“

—  Gaius

Melior condicio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non potest.
Gai. D. 50, 17, 133.
Idézetek a Digestából

„A mesterségbeli járatlanság gondatlanságnak számít.“

—  Gaius

Imperitia culpae adnumeratur.
Gai. D. 50, 17, 132.
Idézetek a Digestából

„Kétes esetekben mindig a kedvezőbb (elbírálásra) kell törekedni.“

—  Gaius

Idézetek a Digestából
Eredeti: Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.