„Bizonyos szempontból a szenvedés megszűnik szenvedésnek lenni abban a pillanatban, amikor értelmet kap, példáulamikor áldozáthozássá válik.“

Eredeti

In some ways suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning, such as the meaning of a sacrifice.

Forrás: Man's Search for Meaning

Szerkesztette Eszter Kissová. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
szenvedés, értelem
Viktor Frankl fénykép
Viktor Frankl10
1905 - 1997

Hasonló idézetek

Friedrich Nietzsche fénykép
Thomas Mann fénykép
Leonardo da Vinci fénykép

„Ahol több az érzés, több a szenvedés is!“

—  Leonardo da Vinci olasz/itáliai polihisztor (1452-1519) 1452 - 1519

Neki tulajdonított idézetek

Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép
Marcel Proust fénykép

„Mindenkinek megvannak a maga kis szenvedései.“

—  Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kritikus 1871 - 1922

Anatole France fénykép
Emil Cioran fénykép
Milan Kundera fénykép
Anatole France fénykép
Thomas Jefferson fénykép

„A háború legalább akkora szenvedés a megtorlónak, mint a szenvedőnek.“

—  Thomas Jefferson amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnöke (1801-1809) 1743 - 1826

Léon Bloy fénykép
Sigmund Freud fénykép
Marcus Aurelius fénykép
Platón fénykép

„A kisdedet a lehető legkevesebb fájdalom, ijedség és szenvedés érje.“

—  Platón ókori görög filozófus, iskolaalapító -427 - -347 i.e.

Idézetek műveiből, Egyéb

William Shakespeare fénykép
Thich Nhat Hanh fénykép

„Megbékélni annyi, mint mindkét oldalt megérteni; az egyik oldal pártjára állni, és leírni a szenvedést, amit a mások oldal okozott, majd a másik oldal pártjára állni, és leírni a szenvedést, amit az első oldal okozott.“

—  Thich Nhat Hanh 1926

Eredeti: Reconciliation is to understand both sides; to go to one side and describe the suffering being endured by the other side, and then go to the other side and describe the suffering being endured by the first side.

Charles Darwin fénykép

„Ha a szegények szenvedéseit nem a természet törvényei, hanem a mi intézményeink okozzák, nagy a mi bűnünk.“

—  Charles Darwin angol természettudós, az evolúcióelmélet kidolgozója 1809 - 1882

Neki tulajdonított idézetek

Tendzin Gyaco fénykép
Paulo Coelho fénykép
Helen Keller fénykép

Kapcsolódó témák