„Döbbenetesen nyilvánvalóvá vált, hogy technológiánk meghaladta az emberiségünket.“

Eredeti

It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Szerkesztette Eszter Kissová. Utolsó frissítés 2021. február 23.. Történelem
Albert Einstein fénykép
Albert Einstein193
német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Hasonló idézetek

Eliezer Yudkowsky fénykép

„Társadalmunk széthullhat, ahogy néhanyan kihaszálva a folyamatosan megújuló technológiákat eltűnnek az eseményhorizont mögött, míg mások hátramaradva, bár érzik a gyorsuló technológiák hatalmas gravitációs erejét, nem képesek látni azt. Így a világ csak azok számára lesz érthető, akik közel állnak a legújabb technológiákhoz.“

—  Eliezer Yudkowsky 1979

Eredeti: Society itself could be dismembered, as some people ride the breaking wave of every-newer technology over the event horizon into invisibility, while others lag behind, feeling the powerful gravitational force of still-accelerating technology, but no longer able to see it. Thus the world would be comprehensible only to those near the leading edges of technology.

Stephenie Meyer fénykép
Bernard Montgomery fénykép

„A döbbenetes veszteségek elborzasztottak. Úgy tűnt számomra, hogy a háború úgynevezett „jól küzdő tábornokai” az emberéletet teljesen semmibe veszik.“

—  Bernard Montgomery 1887 - 1976

: schoolnet http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/2WWmontgomery.htm – Az első világháborús lövészárok-hadviselésről
Eredeti: :The frightful casualties appalled me. The so-called “good fighting generals” of the war appeared to me to be those who had a complete disregard for human life.

Desmond Morris fénykép
Thomas Jefferson fénykép

„Új butaságok az emberiség kultúrtörténetéből“

—  Ráth-Végh István magyar jogász, művelődéstörténeti szakíró, művelődéstörténész 1870 - 1959

Al Gore fénykép

„Itt az ideje, hogy az emberiség belépjen a naprendszerbe.“

—  Al Gore amerikai politikus 1948

Neki tulajdonított idézetek

George Orwell fénykép
H. L. Mencken fénykép
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Vizi E. Szilveszter fénykép

„A Wikipédia az emberiség közös memóriája.“

—  Vizi E. Szilveszter magyar orvos, farmakológus, egyetemi tanár, az MTA tagja, elnöke 1936

T. S. Eliot fénykép
Stephen King fénykép
Conan Doyle fénykép
Anthelme Brillat-Savarin fénykép

„Egy új fogás felfedezése több örömet okoz az emberiségnek, mint egy csillag felfedezése.“

—  Anthelme Brillat-Savarin francia jogász és politikus 1755 - 1826

Forrással megjelölt idézetek, Az ízlés fiziológiája

Anatole France fénykép
Victor Hugo fénykép

„… az emberiségnek sohasem támadt olyan fontos gondolata, amelyet kőbe ne írt volna.“

—  Victor Hugo francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885

Neki tulajdonított idézetek

Mahatma Gandhi fénykép

„Minden tettem növeli az emberiség iránti elidegeníthetetlen szeretetemet.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: All my actions have their rise in my inalienable love of mankind.

Mahatma Gandhi fénykép

„Mohamed mondásai a bölcsesség kincsei, de nemcsak a muszlimoknak, hanem az egész emberiségnek.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: The sayings of Muhammed are a treasure of wisdom not only for Muslims but for all of mankind.

Benjamin Franklin fénykép

„Az emberiséget három nagy csoport alkotja: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik mozdulnak.“

—  Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász 1706 - 1790

Kapcsolódó témák