„A sok olvasás egy bizonyos kor után eltereli az elmét kreatív törekvéseitől. Bárki, aki túl sokat olvas és túl keveset használja az agyát, lusta gondolkodási szokásokba esik.“

Eredeti

Much reading after a certain age diverts the mind from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking,

1930s, Wisehart interview (1930)
Kontextus: Much reading after a certain age diverts the mind from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking, just as the man who spends too much time in the theaters is apt to be content with living vicariously instead of living his own life.

Szerkesztette Eszter Kissová. Utolsó frissítés 2021. február 19.. Történelem
Témakörök
olvasás, gondolkodás
Albert Einstein fénykép
Albert Einstein193
német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Hasonló idézetek

Joseph Addison fénykép

„Az olvasás az elmének az, ami a testnek a testmozgás.“

—  Joseph Addison angol politikus, író és újságíró 1672 - 1719

Bruce Lee fénykép
Timothy Ferriss fénykép
Anatole France fénykép
Henry Ford fénykép
Tendzin Gyaco fénykép

„A vallás nemcsak a szabályokról, templomokról, monostorokról, vagy más külső jelekről szól, ezek csak, hasonlóan a halláshoz és a gondolkodáshoz csak az elme megszelídítésének mellékes tényezői. Ha az elme gyakorlottá válik, akkor birtoklója a vallása gyakorlójává válik, ha az elme nem válik gyakorlottá, akkor a birtoklója sem.“

—  Tendzin Gyaco 1935

Eredeti: Religion does not mean just precepts, a temple, monastery, or other external signs, for these as well as hearing and thinking are subsidiary factors in taming the mind. When the mind becomes the practices, one is a practitioner of religion, and when the mind does not become the practices one is not.

Cicero fénykép
Esterházy Péter fénykép
Jorge Luis Borges fénykép
Albert Schweitzer fénykép
Albert Einstein fénykép
Ambrose Bierce fénykép

„Agy - az a szerv, amellyel azt gondoljuk, hogy gondolkodunk.“

—  Ambrose Bierce 1842 - 1914

Neki tulajdonított idézetek, Forrással megjelölt idézetek

William James fénykép
Terry Pratchett fénykép
Albert Schweitzer fénykép

„A gondolkodásról való lemondás a szellem csődje.“

—  Albert Schweitzer német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár, orvos 1875 - 1965

André Maurois fénykép
René Descartes fénykép

„… minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e műnek szerzőivel társalognánk…“

—  René Descartes francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650) 1596 - 1650

Neki tulajdonított idézetek

Jane Austen fénykép
Oscar Wilde fénykép
Oscar Wilde fénykép

Kapcsolódó témák