„A piramisok magasságának kiszámítására szólgáló módszert, a milétoszi Thalész fedezte fel, mégpedig úgy, hogy megmérte az árnyékukat abban az időpontban, amikor az árnyékunk hossza egyenlő testük magasságával.“

—  Thalész

A 21.

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2022. május 9.. Történelem
Témakörök
módszer
Thalész fénykép
Thalész7
-624 - -547 i.e.

Hasonló idézetek

Thalész fénykép
Sri Aurobindo fénykép
Thomas Alva Edison fénykép

„Nem buktam el. Csak találtam 10 000 olyan módszert, amely nem működik.“

—  Thomas Alva Edison amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló 1847 - 1931

Kádár János fénykép
Carl Gustav Jung fénykép
Mark Twain fénykép
Stefan Klein fénykép
Neumann János fénykép

„Bárki, aki aritmetikai módszerekkel akar előállítani egy véletlenszámot, a bűn állapotában leledzik.“

—  Neumann János magyar származású amerikai matematikus 1903 - 1957

arról, hogy a pszeudovéletlen számokat nem szabad összetéveszteni a valódi véletlen számokkal. (Neumann nem a pszeudovéletlen számok használata ellen van, hiszen ő is előszeretettel használta azokat.)
Ismert forrású idézetek
Eredeti: Innen: John von Neumann, "Various techniques used in connection with random digits," in A.S. Householder, G.E. Forsythe, and H.H. Germond, eds., Monte Carlo Method, National Bureau of Standards Applied Mathematics Series, 12 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1951): 36-38.

Niccolò Machiavelli fénykép
Alfred Korzybski fénykép
Konfuciusz fénykép
Euklidész fénykép
Németh László fénykép
Bálint György fénykép
Terry Pratchett fénykép
Vekerdi László fénykép

„A modern módszerek alkalmazása csak addig jó, amíg egyetlen ember gondolkozását kell megismerni. Egyetlen ember gondolati struktúrája lefordítható modern nyelvre. […] De mihelyt gondolatok kölcsönhatásáról van szó, e lényeg-analízis fölmondja a szolgálatot.“

—  Vekerdi László magyar irodalom-, tudomány- és művelődéstörténész, könyvtáros, közíró, polihisztor 1924 - 2009

A newtoni infinitézimális analízis kialakulása a XX. szd.-i matematika történetírás tükrében. Az MTA Mat. és Fiz. Tud. Oszt. Közleményei; XIV./1.; 35.-74. old. Akadémiai Kiadó, Bp.; 1965.

„De mi marad meg egyáltalán a filozófiának, ha minden olyan állítás, amely közöl valamit, empirikus természetű és a ténytudományokhoz tartozik? Nem állítások, nem elmélet, nem is rendszer, hanem csak egy módszer marad, nevezetesen a logikai elemzés módszere.“

—  Rudolf Carnap 1891 - 1970

Forrással ellátott idézetei, A Metafizika Kiküszöbölése a Nyelv Logikai Elemzésén Keresztül http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/ktar/forr_ed/carnap.htm

Martin Luther King fénykép

„Az erőszakmentesség a válasz korunk életbevágó politikai, és erkölcsi kérdésére - Az emberiségnek túl kell lépnie az elnyomáson és az erőszakon, az elnyomás és az erőszak alkalmazása nélkül. A civilizáció, és az erőszak két, ellentétes elképzelés. Előbb, vagy utóbb a föld minden emberének rá kell jönnie, hogyan élhetünk békében, és ezáltal alakítva át ezt a kozmikus gyászdalt, a testvériesség teremtő zsoltárává. Ha ezt el akarjuk érni, akkor az embernek egy olyan módszerrel kell felülemelkednie minden emberi konfliktuson, amely elutasítja a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Ennek a módszernek az alapja a szeretet.“

—  Martin Luther King amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivista, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető… 1929 - 1968

Beszéde a Nobel-békedíj átvételekor (1964)
Eredeti: Nonviolence is the answer to the crucial political and moral questions of our time — the need for mankind to overcome oppression and violence without resorting to violence and oppression. Civilization and violence are antithetical concepts… Sooner or later all the people of the world will have to discover a way to live together in peace, and thereby transform this pending cosmic elegy into a creative psalm of brotherhood. If this is to be achieved, man must evolve for all human conflict a method which rejects revenge, aggression and retaliation. The foundation of such a method is love.

Denis Diderot fénykép

Kapcsolódó témák