„Egy diétánál csak a türelmünket veszítjük el, de nem a súlyunkat.“

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
súly
Helmut Schmidt fénykép
Helmut Schmidt6
német politikus 1918 - 2015

Hasonló idézetek

Charles Haddon Spurgeon fénykép
George Herbert fénykép
Horatius fénykép

„A bölcsesség nélküli erő a saját súlyától dől össze.“

—  Horatius -65 - -8 i.e.

Eredeti: Vis consili expers mole ruit sua.

Isaac Newton fénykép

„Isten mindent szám, súly és mérték alapján teremtett.“
Numero pondere et mensura Deus omnia condidit.

—  Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista 1643 - 1727

Neki tulajdonított idézetek

Terry Pratchett fénykép
Popper Péter fénykép

„Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak. Saját dolgaim súlya nagyobb bennem, mint a külvilágban.“

—  Popper Péter magyar pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár 1933 - 2010

Szerb Antal fénykép

„A nehéz súlyokat fel lehet emelni akrobatagesztussal is, de elegánsabb úgy tenni, mintha csak egy női zsebkendőt kapnánk fel a földről.“

—  Szerb Antal magyar író, irodalomtörténész 1901 - 1945

U. az, 164. o.
Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák, III. kötet: Vegyes tárgyú írások

Jean-Paul Sartre fénykép
Krúdy Gyula fénykép
Thomas Mann fénykép
Alfred Hitchcock fénykép

„Újságírók gyakran kérdezgetik, mennyit nyomok a mérlegen, és azt felelem „csak reggel, reggeli előtt nyomok rajta egyet”. A súlyom azonban titok marad.“

—  Alfred Hitchcock angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer 1899 - 1980

Forrással megjelölt idézetei

Moldova György fénykép
Plutarkhosz fénykép
Jürgen Habermas fénykép
Carlos Ruiz Zafón fénykép
Marcus Aurelius fénykép
Antoine de Saint-Exupéry fénykép
Darren Shan fénykép
Plutarkhosz fénykép

„A rómaiak tehát két oldalról támadtak, a szürakuszaiakat pedig rémület fogta el, s félelmükben elnémultak, mert azt gondolták, hogy ilyen hatalmas erővel semmit nem állíthatnak szembe. Ekkor azonban Arkhimédész megindította gépezeteit, amelyek mindenféle lövedéket, óriási köveket szórtak a szárazföldi csapatokra nagy robajjal és hihetetlen gyorsasággal, úgyhogy senki nem volt képes ellenállni nekik, földre sújtottak mindenkit, akit értek, és összezavarták a hadsorokat. Ami pedig a hajókat illeti, a bástyafalakról hirtelen gerendák nyúltak ki föléjük, teljes súlyukkal rájuk zuhantak és elsüllyesztették őket. Más hajók orrára darucsőrszerű vaskapcsok csappantak, függőlegesen a magasba emelték, majd a tatjuknál visszaejtették őket a vízbe. Voltak hajók, amelyeket körbeforgatott egy távolról irányított gépezet, majd úgy hozzácsapott a falak tövében emelkedő szirtekhez és sziklákhoz, hogy a legénység is mind egy szálig odaveszett. Másfajta gépezetek kiemelték a hajókat a vízből. Szörnyű látvány volt, amint a magasban himbálózott a hajó, az emberek szanaszét repültek a fedélzetről, majd a vaskarmok elengedték az üres hajót és alázuhant a mélybe vagy a falakhoz csapódott. Marcellus gályákra szereltetett gépezete, amelyet sambucá-nak, lantnak neveztek, mert hasonlított ehhez a zeneszerszámhoz, még közel sem ért a várfalakhoz, amikor rázuhant egy tíz talentum súlyú kődarab, majd egy második és harmadik is. A kövek nagy robajjal és recsegéssel összezúzták a gépezet talapzatát, széttörték a gályákat, úgyhogy Marcellus zavarodottságában gyorsan visszafelé irányította a hajókat, és parancsot adott a gyalogságnak a visszavonulásra.“

—  Plutarkhosz ókori görög életrajzíró 46 - 127

Arkhimédészről

Kapcsolódó témák