„Nekem azt tanították, hogy a haladás útja se nem gyors, se nem könnyű.“

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem
Témakörök
út
Marie Curie fénykép
Marie Curie7
lengyel származású francia fizikus 1867 - 1934

Hasonló idézetek

Barack Obama fénykép

„Amerika soha nem a könnyű utat, az elégedettek útját járta, ez nem a gyávák (…) hanem a kockázatot vállalók útja volt.“

—  Barack Obama amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke (2009-2017) 1961

2009, Transzban Amerika című beszédében

Margaret Chase Smith fénykép
Klebelsberg Kunó fénykép
Stephen King fénykép
Rainer Maria Rilke fénykép
Thich Nhat Hanh fénykép
Wayne W. Dyer fénykép

„Nincs út a jóléthez, a jólét az út.“

—  Wayne W. Dyer amerikai író, motivációs előadó 1940 - 2015

Buddha fénykép

„Az út nem az égben van. Az út a szívben van.“

—  Buddha ókori bölcs, a buddhizmus meghatározó alakja -563 - -483 i.e.

Konfuciusz fénykép
Arisztotelész fénykép
Montesquieu fénykép
Gilbert Keith Chesterton fénykép

„Íme, az ortodoxia izgató regénye. Az emberek annak a bolond szokásnak rabjává lettek, hogy úgy beszélnek az ortodoxiáról, mint valami nehézkes, sivár és megülepedett dologról. Pedig nincs az ortodoxiánál kockázatosabb és érdekfeszítőbb. Az ortodoxia maga az egészség; és az egészség mindig drámaibb, mint a téboly. Az ortodoxia annak az embernek az egyensúlya, aki őrülten száguldó lovak mögött tartja a gyeplőszárat, s bár látszólag hol erre, hol arra dől és meginog, mégis megőrzi minden egyes testtartásában a szobrok szépségét és az aritmetika pontosságát… Az ortodox Egyház sohasem tért a kitaposott útra, nem fogadta el a konvenciókat; az ortodox Egyház sohasem volt tiszteletreméltóan mértékletes. Könnyebb lett volna elfogadnia az ariánusok földi hatalmát. Könnyebb lett volna a kálvinista 17. században belehajtani a predesztináció feneketlen árkába. Könnyű őrültnek, könnyű eretneknek lenni. Mindig könnyű a kor feje után indulni, de nehéz dolog vigyázni saját fejünkre. Mindig könnyű modernistának, mindig könnyű sznobnak lenni. Könnyű lett volna belezuhanni a tévedések és túlzások e nyílt csapdáiba, melyek mint egymást váltó divatok és szekták húzódnak végig a kereszténység történelmi útján. Mindig könnyű elesni; hiszen temérdek sarok van, ahol el lehet botolni, de csak egy van, ahol meg lehet állni. Magától értetődő és kényelmes dolog lett volna belezuhanni, a gnoszticizmustól a keresztény scientistákig, valamelyik hóbortba. Ámde kerülni mindezt: szédítő kaland; és lelki szemeim előtt mennydörögve száguld az égi szekér korszakokon át, az ostoba eretnekségek hanyattesnek vagy orra buknak, míg a merész igazság, bár meginog, diadalmasan megáll.“

—  Gilbert Keith Chesterton angol író, filozófus, teológus 1874 - 1936

VI. A kereszténység paradoxonai
Igazságot! (Orthodoxy) (1909)

Nagy Feró fénykép
Jack Kerouac fénykép
Arisztotelész fénykép

„A matematikához nem vezet királyi út.“

—  Arisztotelész ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

Forrással ellátott, Egyéb

Bob Marley fénykép

„Bár az út sziklás volt, jól éreztem magam.“

—  Bob Marley jamaicai énekes, gitáros, dalszerző, emberi jogi aktivista 1945 - 1981

Jack Kerouac fénykép
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Charles Baudelaire fénykép

„Jelképek erdején át visz az ember útja…“

—  Charles Baudelaire francia költő, esszéíró, kritikus 1821 - 1867

Neki tulajdonított idézetek

Coluche fénykép

„Az élet egy szexuális úton terjedő betegség.“

—  Coluche francia színész, humorista 1944 - 1986

Neki tulajdonított idézetek

Kapcsolódó témák