Cytat

Historia

 • system utworzono 4 lata, 10 miesięcy temu

  W Polsce bardzo wyraźnie widać, że nierestrykcyjna kampania antynikotynowa odniosła olbrzymi sukces, i wydaje się, że należy wyciągać z niej wnioski.

  —  Jerzy Vetulani

 • system updated 1 rok, 8 miesięcy temu

  W Polsce bardzo wyraźnie widać, że nierestrykcyjna kampania antynikotynowa odniosła olbrzymi sukces, i wydaje się, że należy wyciągać z niej wnioski.

  —  Jerzy Vetulani

  Źródło: Wódka groźniejsza niż egzotyczne ziółka, 20 lutego 2009 http://wyborcza.pl/1,75515,6297828,Wodka_grozniejsza_niz_egzotyczne_ziolka.html

* For posting comments, you have to be logged in.