Cytat

Historia

  • system utworzono 4 lata, 4 miesiące temu

    Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwa świata.

    —  Molier

* For posting comments, you have to be logged in.