Cytaty o losie

Zbiór cytatów na temat los.

Pokrewne tematy

Razem 898 cytatów o losie:


Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Przez miliony lat natura potrafiła poradzić sobie z wieloma przeciwnościami, eliminując - jeżeli była taka potrzeba - niejedno ogniwo z łańcucha ewolucji. Obecnie człowiek zdaje się zapominać, że podobny los może spotkać również i jego, jeżeli naruszy odwieczną równowagę i odwieczne prawa natury.“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Źródło: Wkraczamy w erę ekologii?!, Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1995 http://books.google.pl/books/about/Wkraczamy_w_erę_ekologii.html?id=-TmqtgAACAAJ&redir_esc=y, ISBN 8385426248, s. 109.

Reklama
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Billie Joe Armstrong Fotografia
 Cixi Fotografia
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Marcin Dorociński Fotografia
 Tukidydes Fotografia
Zofia Nałkowska Fotografia

„Ludzie ludziom zgotowali ten los.“

—  Zofia Nałkowska, książka Medaliony
Medaliony (1946), Opis: motto zbioru.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Konstantin Ciołkowski Fotografia

„Nie ma Boga-Stwórcy, ale jest Kosmos, stwarzający słońca, planety i żywe istoty. Nie ma wszechmocnego Boga, ale jest Wszechświat, który rozporządza losem wszystkich ciał niebieskich i ich mieszkańców. Nie ma synów bożych, ale są dojrzali i dlatego rozumni oraz doskonali synowie Kosmosu. Nie ma osobowych bogów, ale są wybieralni przywódcy planet, systemów słonecznych, grup gwiazdowych, dróg mlecznych, wysp eteru i całego Kosmosu. Nie ma Chrystusa, ale jest genialny człowiek i wielki nauczyciel ludzkości.“

—  Konstantin Ciołkowski uczony i wynalazca rosyjski, twórca podstaw astronautyki 1857 - 1935
Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и живых существ. Hет всемогущего бога, но есть вселенная, которая распоряжается судьбой всех небесных тел и их жителей. Нет сынов божьих, но есть зрелые и потому разумные и совершенные сыны космоса. Нет личных богов, но есть избранные правители: планет, солнечных систем, звёздных групп, млечных путей, эфирных островов и всего космоса. Нет Христа, но есть гениальный человек, великий учитель человечества. Źródło: Niet niczego (Mysli biezbożnika), cytowane w Ł.W. Szaposznikowa, Wiestniki kosmiczeskoj ewolucji https://books.google.pl/books?id=bp5ZDwAAQBAJ&pg=PA265

Ludwik Hirszfeld Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia

„Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność; widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka jest ustawiczne, towarzystwo szatana; siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny, i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jako tam jest.“

—  Faustyna Kowalska, Dzienniczek
Dzienniczek, Opis: Dzienniczek (Dz 741). Źródło: s. Faustyna Kowalska: Widziałam życie wieczne https://www.fronda.pl/a/s-faustyna-kowalska-widzialam-zycie-wieczne,72017.html, fronda.pl

Stephen Hawking Fotografia
Stanisław Wyspiański Fotografia

„Dola, los, wieczna krzywda człowieka!“

—  Stanisław Wyspiański, książka Klątwa
Źródło: Klątwa (1899), wiersz 804

Tomasz Grodzki Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“